ندانستند و مشغول توطئه شدند. اگر ادامه پیدا کند توطئه، باب رحمت بسته می‌شود، یا نیم بسته می‌شود و باب غضب - غضب الهی، انتقام الله - باز می‌شود. کاری نکنند که باب رحمت بسته شود. توطئه‌ها را کنار بگذارند. قلمهای مسموم را کنار بگذارند. فعالیتهای غیراسلامی را کنار بگذارند. همین فتح باب رحمت بود و همین مدارا و ملایمت بود که فاجعه کردستان را به بار آورد. از فرصت و از رحمت استفاده کردند و سوء استفاده کردند؛ از آزادی - که رحمت خداست - سوء استفاده کردند.
هدف فتنه انگیزان؛ محو اسلام در کردستان
فاسدهایی که با خارج پیوند دارند، خائن به مملکت هستند، می‌خواهند کردستان را به کمونیستی بکشند. می‌خواهند اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول تبلیغات سوء هستند. الآن هم قلمهای خارج و داخل به کار افتاده است و تبلیغات سوء می‌کنند. از آن طرف می‌گویند ما می‌خواهیم ملت کُرد را حفظ کنیم؛ از آن طرف می‌گویند که دولت می‌خواهد کردها را سرکوب کند! مسئله کُرد مطرح نیست، مسئله کمونیست مطرح است. کُرد مُسْلم است، ملت کُردِ ما مُسْلم است؛ متعهد به اسلام است. مُسْلم با مُسْلم جنگ ندارد. اینها می‌خواهند مملکت ما را، کردستان ما را، به ضلالت بکشند؛ به کمونیستی بکشند.
لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه‌ها
ملت کُرد باید بیدار شود. علمای کردستان توجه داشته باشند این جرثومه‌های فساد را معرفی کنند. ملت کردستان توجه داشته باشد که اینها به اسلام عقیده ندارند. اینها اسلام را مُنافی‌ با منافع خودشان می‌دانند. اینها اسلام را مخالف با اربابهای خودشان می‌دانند. اینها نمی‌خواهند کردستان را آباد کنند، اینها می‌خواهند خرابی کنند تا کردستان را به ضلالت بکشانند؛ از اسلام خارج کنند. کردستانیها جوانهای خودتان را دریابید! علمای معظّم کردستان! مردم کردستان را دریابید! مجال به این ریشه‌های فاسد ندهید. مردم شجاع کردستان! کردستان را دریابید؛ اسلام را دریابید. ای ریشه‌های فاسد! شما