می‌کنند؛ اینها انسان نیستند، اینها خوی حیوانی دارند، از خوی حیوانی هم بدتر! اینها می‌خواهند کردستان را به تباهی بکشند.
خداوند شماها را از شرِّ این مفسده جوها نجات بدهد. خداوند کردستان را از شرّ این جرثومه‌های فساد نجات بدهد. و ما به اذن خدا و ما به امر خدا با آنها با شدت رفتار می‌کنیم. و آنها را به همین زودی سرکوبی می‌کنیم رحمت بر تمام قشرهای کردستانی برادر ما؛ و غضب و لعنت بر سران مفسده جوی مُفْسِد آن سامان.
از خدای تبارک و تعالی سلامت همه مؤمنین و سعادت همه مؤمنین را خواستارم. و خداوند تعالی به همه آنها رحمت کند و مُفْسِدین را براندازد.
والسلام علیکم و رحمة الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>