تلگراف
زمان: ؟
موضوع: احوالپرسی و دعا برای رفع کسالت
مخاطب: محلاتی، بهاء الدین
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آقای محلاتی - دامت برکاته
پس از اهدای سلام و تحیت، امید است بهبودی کامل حاصل، و صحت و سعادت برقرار باشد. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>