هم هستیم. الآن همه‌مان با هم نشستیم؛ برادر هستیم. ما با شما دشمنیم، شما با ما دشمن!؟ نیستیم هیچ کدام. اسلام برادری است؛ برابری است. بنابراین، اینکه شما می‌بینید که در آنجاها کم کار شده است، برای اینکه از بس کار زیاد است. در جاهای دیگر هم کار کم شده است.
کار زیاد است، مشکلات زیاد است. طرح الآن هست، هم برای اطراف شما هست، هم برای اطراف کردستان، هم بلوچستان، هم سایر جاها. طرحها هست، و تصویب هم شده است و ان شاء الله عمل خواهند کرد، اگر این مفسدین بگذارند. خوب، کار کردن باید [در] یک محیط آرام باشد؛ تا بشود در کردستان یک کاری کرد. وقتی محیط را این طور متشنِّج می‌کنند، می‌ریزند مریضخانه را خراب می‌کنند، مریضخانه را به آتش می‌کشند، سر این اشخاصی که مجروح بودند سرشان را می‌برند، این قدر آدم را کشته‌اند، این قدر مردم را در مضیقه گذاشتند، خوب، با این وضع که نمی‌شود کار کرد. حالا ان شاء الله وقتی شرّ اینها کنده شد، کارها شروع می‌شود. و ان شاء الله همه چیز مطابق میل آقایان عمل خواهد شد. ان شاء الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>