سخنرانی
زمان: بعد ازظهر 14 شهریور 1358 / 13 شوال 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: قیام برای رضای خدا و اجرای عدالت
حضار: اهالی کُرد روستای قارنا و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان
بسم الله الرحمن الرحیم
ابراز انزجار از تعدی و ظلم
من اول راجع به این کلمه‌ای که ایشان گفتند عرضی دارم و بعدِ آن. خداوندا! تو می‌دانی که ما در این قیام رضای تو را می‌خواهیم، و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم، و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده ایم، و تو می‌دانی که از این تعدیات و ظلمها بیزار و مُنزَجِر (2) هستیم.
من راجع به مسائلی که شما آقایان نوشتید مطالعه می‌کنم؛ و بعد هم اقدام می‌کنم.
و شما بدانید که این اشخاصی که ظلم کردند به شما - و قبلاً هم به من - آقای خلخالی (3) دیشب به من گفتند این را، اینها اشرار بودند. و سرانشان ان شاء الله گرفتار می‌شوند و محاکمه می‌شوند و من در این باب اقدام می‌کنم که به عدالت عمل بشود. و اینها جزء اشخاصی که مربوط به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی باشد بدانید که اینها نبودند. آنهایی که مربوط به اسلام باشند مربوط به جمهوری اسلامی باشند آدمکش نیستند، آنها تعدّی و جور نمی‌کنند. اینها از اشرار بودند که باید ان شاء الله تعقیب بشوند و من اقدام می‌کنم ان شاء الله و نسبت به آن دهکده‌ای که شما می‌گویید قارنا - هر جا هست تحقیق می‌کنیم. و ان شاء الله امیدوارم جبران بشود. و آن را باید من تحقیق بکنم؛ اینها