سخنرانی
زمان: صبح 15 شهریور 1358 / 14 شوال 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: ممانعت اشرار و مفسدین از انجام اصلاحات و آبادانی در کردستان و مناطق محروم
حضار: روحانیون پاوه
بسم الله الرحمن الرحیم
اشرار مانع تحقق منافع خلقند
هرچه کوتاهی شده است درباره این مناطق شما و امثال شما و خصوصاً منطقه کردستان، این برای همین اشرار و مفسدین [است‌] که مجال ندادند تا حالا دولت به بازسازی و رسیدگی برسد. برای اینکه این مسائلی که شما گفتید و حق هم هست، برای اینکه اینها تحقق پیدا کند، باید یک منطقه آرام باشد. در یک منطقه‌ای که اشرار دائماً آتش روشن می‌کنند و حتی خود مردم را سرکوب می‌کنند و قوای انتظامی اگر بیاید با آنها جنگ می‌کنند، در حال جنگ نمی‌شود که شما توقع داشته باشید که مسائلی که مربوط به منطقه است و باید با آرامش تحقق پیدا بکند. شما گمان نکنید که دولت در فکر نیست؛ برای همه مناطق ایران، و خصوصاً مناطقی که در زمان رژیم سابق عقب افتاده بوده است، این طور گمان نکنید که دولت نخواهد آنجاها عمل بکند. اشرار فرصت نمی‌دهند به کسی. به اسم اینکه ما منافع خلق را می‌خواهیم؛ فرصت نمی‌دهند که کسی منافع خلق را تحقق بدهد. اینها می‌خواهند که منطقه را به هم بزنند که دولت نتواند کاری بکند؛ و باز همان مسائل سابق و همان عقب افتادگیهایی که شماها و همه داشته‌اند آنها تکرار بشود. ان شاء الله اگر چنانچه شرّ این اشرار کَنده شد بکلی و ان شاء الله می‌شود، به این مسائل رسیدگی می‌شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>