سفارش درباره علمای اهل سنت
من راجع به مطلق علمای اهل سُنّت در هر جا باشند و خصوص علمای کردستان، با دولت صحبت کردم. آنها هم وعده کردند که همه قشرها و علمای آنجا بالخصوص مورد عنایت واقع بشوند و رسیدگی بشود. و همین طور البته مدرسه‌ای که مدرسه قرآن است محترم است، و باید رسیدگی به آن بشود. طلّاب هم چنانچه آنجا مجتمع شدند و مدرسه‌ای تأسیس شد، ان شاء الله رسیدگی می‌شود. لکن شرط این است که بگذارند [، شرط] این است که محیط آرام باشد. اینها نمی‌گذارند که محیط آرام باشد. اینها با اسم اینکه ما «فدایی خلق» هستیم و با اسم اینکه ما «دمکرات» هستیم و می‌خواهیم که مثلاً آزادی در دنیا پیدا بشود، نمی‌گذارند مردم آزاد بشوند؛ نمی‌گذارند، مهلت نمی‌دهند که دولت یک فکری بکند برای اینجاها. ان شاء الله اینها که از بین رفتند، آن وقت قضایای دیگر پیش می‌آید.
رسیدگی به مناطق محروم و دفع شرّ اشرار
شما گمان نکنید که جاهای دیگر عمل شده است و برای شما عمل نشده است. در برنامه ریزی هستند برای همه جا مشغول هستند. لکن این قدر رژیم سابق خرابکاری کرده است که به این زودی نمی‌شود اصلاحش کرد. ان شاء الله بالخصوص راجع به مناطق شما که الآن هم یک بودجه خوبی برایش قرار داده شده، و بعداً هم چنانچه کسر آمد باز هم قرار داده می‌شود و هیئتهایی می‌آیند رسیدگی می‌کنند، همه جهات ان شاء الله ترمیم می‌شود. مهم این است که شما خودتان و همین طور علمای کردستان و همین طور جوانهای شما، آنها هم کمک کنند و ایستادگی کنند در مقابل این اشرار و این اشرار را خارج کنند، این اشرار را بیرون کنند، تا یک مجالی داده بشود که ان شاء الله کارها اصلاح بشود. سلام مرا به همه رفقای خودتان و به همه علمای آنجا و به همه طبقات آنجا برسانید. و اطمینان بدهید که ما در فکر همه هستیم و اسلام برای همه است؛ و ما همه در تحت لوای اسلام ان شاء الله امیدوارم با رفاه و امنیّت زندگی کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>