سخنرانی
زمان: 20 تیر 1358 / 16 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اهمیت و شرافت شغل پاسداری
حضار: اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپیددشت
بسم الله الرحمن الرحیم
شما برادران پاسدار که از سپیددشت آمده اید، من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که سفیدرو باشید پیش خدا. ان شاء الله همه‌مان در این نهضت کاری بکنیم که پیش خدای تبارک و تعالی سفیدرو باشیم.
پاسداری از انقلاب وظیفه همگانی
امروز ملتفتید که هرجا یک نغمه‌های ضعیف البته، اما ناراحت کننده هست و پاسدارها بحمدالله - همه جا قدرت دارند، و همه جا جلوگیری می‌کنند از این ریشه‌های فاسدی که در صدد توطئه هستند و با هوشیاری، ما از زحمات هوشیارانه شماها تشکر می‌کنیم. و امیدواریم که این خدمت را که خدمت به اسلام است و خدمت به امام زمان - سلام الله علیه - است به آخر برسانید و برسانیم و همه با هم این منزل را طی بکنیم. و ان شاء الله وکلایی که اشخاصی که اهل خبره هستند، خوب تعیین بشوند؛ و قانون را خوب، به طوری که با اسلام موافق باشد و با مصلحت مسلمین موافق باشد، بررسی بکنند و ان شاء الله تصویب بشود. اساس مملکت که عبارت از قانونش است درست بشود و در این مدت که این قانون باید تصویب بشود و بعدش رئیس جمهور تعیین بشود و مجلس شورا تعیین بشود، از موارد حساسی است که پاسداریش با شما آقایان است. همه باید پاسداری بکنیم؛ لکن یک پاسداری است که از قوّه جوان برمی‌‌آید؛ یک پاسداری است که از ماها، که با صحبت باید [باشد]. من از خدا می‌خواهم که شماها ان شاء الله همان طوری که اسمتان پاسدار است و در این زیّ شرافتمندانه وارد هستید، پاسداران امام زمان‌