سلام الله علیه - باشید و خدای تبارک و تعالی شما را حفظ کند و سعادتمند کند؛ قدرت و قوّت بدهد، و همه در همین راهی که نهضت باشد، در این راه بروید، و حفظ کنید این نهضت را، نگذارید اختلافات واقع بشود.
مسئولیت مهم پاسداران
پاسدارها در عین حالی که شغلشان بسیار شریف است، لکن مسئولیتشان هم زیاد است. مبادا یک وقتی کاری انجام داده بشود، از بعض از نادانها که اسباب این بشود که اصل پاسداران را مردم راجع به آنها یک چیزی بگویند. باید خود شما از اشخاصی که یک قدری مثلاً جوان هستند، یک قدری تند هستند، یا گاهی جهالت دارند، شماها باید جلوگیری کنید. نگذارید یک وقتی پاسداری مثلاً یک کار خلافی بکند، موجب بشود که بگویند پاسدارهای جمهوری اسلامی هم این طوری هستند، و این امر مهمی است که به عهده خود شماست، و امیدوارم از این به بعد هم پاسداریتان یک پاسداری خالصانه و برای اسلام باشد و همه با هم به پیش بروید و موفَّق و مؤیَّد باشید. و امیدوارم که این بچه‌هایی که حالا آمدند برای ما شعر خواندند، اینها هم پاسداران اسلام بشوند و بعدها ملحق بشوند به شماها در پاسداری، و خوب تربیت بشوند و خوب درس بخوانند. خدا همه شما را ان شاء الله حفظ کند و من دعا به همه می‌کنم و خدمتگزار همه شما هستم. سلام بر همه شما، ان شاء الله موفق و مؤید باشید.