سخنرانی
زمان: 20 شهریور 1358 / 19 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: همراهی ملت با دولت - سازندگی کشور نیازمند آرامش است
حضار: نمایندگان عشایر سر پُلِ ذهاب و مرزنشینهای آن منطقه
بسم الله الرحمن الرحیم
در آرزوی تحقق حاکمیت اسلام
ان شاء الله همه موفق بشوند. و این از برکات این نهضت است که ما همه با هم مجتمعیم. این از برکات این نهضت اسلامی است که برادرهای اسلامی را با هم زیر یک سقف مجتمع کرده است، و مسائلی که مورد حاجت است ان شاء الله مورد بحث قرار بگیرد. و آقایان باید بدانند که این معنایی را که ما در فکرش هستیم و با همّت همه قشرهای ملت امیدواریم که تحقق پیدا بکند، آن این است که اسلام در ایران حکومت کند؛ حکومت، حکومت خدا باشد. و از آن کارهایی که طاغوت می‌کرد و عمّال طاغوت می‌کردند و گرفتاریهایی که برای ملت ما از دست آنها پیدا شد ان شاء الله با همت همه جوانهای ملت ما آنها تمام بشود؛ و همه جا بیرق اسلام باشد؛ یعنی طوری باشد که ما اگر در نخست وزیری برویم ببینیم که آنجا اسلام است. و اگر در سایر وزارتخانه‌ها برویم ببینیم آنجا اوضاع، اوضاع اسلامی است، و اگر در عشایر برویم ببینیم آنجا هم اوضاع، اوضاع اسلامی است، و اگر در بازار برویم ببینیم بازار هم اوضاعش اسلامی است. اگر چنانچه اسلام به معنای خودش، آن طوری که خدای تبارک و تعالی وحی فرموده است به پیغمبر اکرم آنطور تحقق پیدا بکند، همه مردم در زیر پرچم اسلام در رفاه و سعادت هستند، نه همان سعادت این عالم؛ سعادت این عالم و سعادت آن عالم.
همراهی ملت، شرط موفقیت دولت
و ما از خدا می‌خواهیم که یک همچو سعادتی به ما بدهد که ما بتوانیم این خدمتی را