که بنا داریم انجام بدهیم قدرت داشته باشیم که انجام بدهیم و این قدرت هم در وقتی است که ملت با ما باشد. اگر ملت با ما باشد، ما می‌توانیم به واسطه قدرت ملت کارها را انجام بدهیم. چنانچه دیدید که چون ملت همراه با هم بودند، یک همچو قدرتهای بزرگی را از بین بردند. حالا هم، که وقت این است که آن مفسده‌ها از بین برود و پاکسازی بشود و آن بازمانده‌های آنها از بین بروند، باز محتاج به این است که ملت همراه باشند.
توطئه دشمنان در تفرقه افکنی میان ملت
و الآن توطئه‌ها زیاد در کار هست که برادرها را از هم جدا کنند، هر جا به یک صورت. آنجاهایی که مراکز مثلاً شهرهای بزرگ است، به صورت حزب و - نمی‌دانم - کذا. و در جاهایی که مرز است و برادرهای اهل سُنّت ما آنجا هستند، به اینکه سُنّیها و شیعه‌ها چه می‌خواهند؛ این دو تا طایفه را که هر دو مُسْلِم‌اند به جان هم بریزند. در عین حالی که شاید همه شما بدانید که در کردستان یک دسته‌ای که وابسته به خارج بودند، و آن طوری که از رفت و آمدهایشان کشف شده است و گفته‌اند به ما، اینها از وابسته‌های هم رژیم سابق هستند، و هم رفت و آمد دارند با صهیونیست‌ها، با اسرائیل روابط دارند، و هم با بعض از ممالک دیگری که اجنبی هستند، و اینها غائله در کردستان درست کرده‌اند به طوری که مردم کردستان از دست آنها به عذاب بودند، دولت فرستاد و این مفسدین را، این مقداری که می‌شد، دستگیر یا سرکوب کرد، و یک مقدارش هم فرار کردند، بعدش در خارج آنهایی که عمّال اجانب هستند بنا کردند چیز نوشتن که دولت ایران، یا فلانی، همه مردم ایران را بر ضد کُردها، بر ضد اهل سُنّت بسیج کرده است! و حال آنکه ما فرستادیم برای کمک به برادرهایی که گرفتار بودند. باید هوشیار بود در این مواقع که این اشخاصی که می‌خواهند فساد کنند، می‌خواهند بین برادرها جدایی بیندازند، اینها نظری ندارند جز اینکه دیدند که منافعی که از اینجا می‌بردند، خودشان و اربابهایشان، در خطر افتاده است و دستشان دارد کوتاه می‌شود، می‌خواهند