که دوباره آن مسائل را پیش بیاورند و دوباره همانها را به ما مسلّط کنند و همه زندگی این مردم را به هم بزنند. و در طول تاریخ همه این عشایر، همه این مرزنشینها، در فشار این طاغوتها بودند؛ برایشان هیچ زندگی هم درست نکرده‌اند، حالا هم می‌خواهند مهلت ندهند که دولت که می‌خواهد رسیدگی بکند، اینها [می‌خواهند] مهلت ندهند که دولت یک همچو کاری بکند، تا اینکه دوباره آشفتگی پیدا بشود؛ دوباره آن مسائل برگردد. باید امروز همه ما بیدار باشیم و متوجه باشیم به توطئه‌های اینها. ان شاء الله این توطئه‌ها از بین برود. ان شاء الله مملکت آرام بشود.
سرلوحه برنامه دولت؛ رسیدگی به مستمندان
و شما هم بدانید که سرلوحه برنامه این دولت این است که ابتدا از مستمندان شروع کنند، از مرزها شروع کنند به تعمیر و رفع حوایجی که تا حالا نبوده است؛ از قبیل برق و نمی دانم اسفالت و آب و امثال ذلک که من می‌دانم در بسیاری از جاها اینها نیست یا کمیاب است. دولت در صدد است و ان شاء الله عمل خواهد کرد. خداوند ان شاء الله همه شما را توفیق بدهد.
[در اینجا یکی از حاضران گزارشی درباره گروهی به نام «گروه ضربت» که زیر نظر و تدبیر افسری ارتشی و متدین در سرپل ذهاب سازمان یافته و به دفع ضد انقلابیون برخاسته است، و نیز گزارشی از شایعه پراکنی و جعل اکاذیب از سوی دشمنان انقلاب به همراه درخواست اداره منطقه توسط روحانیان ارائه نمود. امام خمینی در پاسخ اظهار داشت:]
همه این مطالب که گفتید صحیح است؛ لکن دولت هم در فکر هست که همه اینها را بکند حتی راجع به علمای اهل سُنّت، که من کراراً به وزیر معارف، وزیر اوقاف گفتم که اینها باید به طور شایسته با آنها همراهی بشود. و بناست هم که صورت را از همه آنجاهایی که در ایران است، بردارند، و ان شاء الله عمل بشود و می‌شود ان شاء الله. و همین طور این گرفتاری هایی که گفتید، اینها هم باید بشود؛ لکن می‌دانید که الآن همه جا به هم ریخته است. بعد از انقلاب همیشه یک به هم ریختگیهایی هست. خصوصاً که‌