همه اینها ارثهایی است که از دولت سابق ما بردیم. در جمهوری اسلامی که پنج ماه، شش ماه از عُمرش می‌گذرد این مسائل در آن پیش نیامده، این مسائل از سابق بوده. و این باید جبران بکند. و این بچه شش - هفت ماهه است الآن جمهوری ما، این باید یک قدری به آن مهلت بدهند. یک قدری این اغتشاشاتی که این مفسدین درست کردند اینها یک قدری کم بشود و آن وقت رسیدگی کامل بشود. حالا هم در صدد هستند برای هر ناحیه‌ای، برای هر استانی، پول نفت را قرار دادند و در صددند که برسانند و می‌رسانند؛ و من هم تأکید می‌کنم به اینکه زود برسانند. ان شاء الله امیدوارم به زودی آن گرفتاریها رفع بشود.
نیاز سازندگی کشور به آرامش
و عمده این است که شما به حرف این مفسدین گوش ندهید، اینها می‌خواهند نگذارند. در عین حال که دولت هم بودجه برای این تصویب کرده است، برای هر استانی بودجه تصویب کرده برای همین امور؛ ساختن حمّام، ساختن مثلاً اسفالتها و عرض کنم مدارس. همه این چیزها را در صدد هستند که انجام بدهند، لکن شرطش این است که منطقه آرام باشد. یک منطقه غیر آرام و جنگی را نمی‌شود عمل بکنند، بخواهند یک منطقه‌ای که در جنگ هستند حالا بیایند حمّام بسازند، نمی‌شود این، این یک قدری باید آرامش پیدا بشود و ان شاء الله آرامش پیدا می‌شود و این امور ان شاء الله درست می‌شود. برای روحانی هم شما باید با آقایان مدرّسینِ اینجا و اینها صحبت بکنید. هرچه به نظر شما شد خوب، شما خودتان تشریف دارید آنجا که اگر کمبودی هست. و من امیدوارم به زودی این گرفتاریها رفع بشود.
ممکن است آن یک نفر روحانی که شما می‌برید اینجا مثلاً با آقای منتظری هم بحث بشود؛ آقای منتظری یک کسی را تعیین کنند برای این کارها.