سخنرانی
زمان: 21 تیر 1358 / 17 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: احکام مترقی اسلام
حضار: اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62
بسم الله الرحمن الرحیم
ترس دشمنان از اسلام
الآن چون وقت گذشته، چند کلمه به شما عرض می‌کنم:
شما می‌دانید که الآن موقع حساسی است که باید ما این مراحلی که پیش داریم جلو برویم، و باید در این مراحل اولیه که قانون اساسی و خبرگان و مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و اینهایی که اساس یک مملکت است، اینها را ما الآن جلو داریم و باید همه برادرها با هم متحد باشیم و این مسائل را پیش ببریم. در یک همچو موقع حساسی دشمنهای شما و ما در صدد هستند که نگذارند این مراحل پیش برود و لهذا دیدید که در رفراندم شلوغکاری کردند و الآن هم می‌خواهند شلوغ بکنند و نگذارند مسائل اسلامی پیش برود. اینها از اسلام می‌ترسند برای اینکه اسلام دین برابری و برادری است و در آن اصلاً نژاد مطرح نیست. کُرد و فارس، ترک و عرب ابداً در اسلام مطرح نیست و آن چیزی که دراسلام مطرح هست تقوا وصفا وبرادری وبرابری است. و اینها می‌دانند که اگر اسلام به آن طوری که هست دراین مملکت تحقق پیدابکند، دستشان کوتاه خواهد شد.
آنها می‌خواهند که همان قُلدریهایی که در سابق می‌کردند، همان چپاولگریهایی که می‌کردند؛ همانها را ادامه بدهند یا برگردانند. و تنها اسلام است که می‌تواند جلو اینها را بگیرد. از این جهت، اینها می‌خواهند یک شلوغیهایی بکنند، یک نفاقهایی ایجاد کنند، یک اختلافاتی ایجاد کنند که این مراحل ابتدایی نگذرد و منعکس کنند در خارج که ایران نمی‌تواند خودش را اداره کند. تبلیغاتی که در خارج از مرزها و در داخل هم یک مقداری کرده‌اند این است که اینها رشد ندارند. ایران باز رشد اینکه خودش، خودش را