همان مسئله علمیش بود که می‌گفتند اگر اسلام پیدا بشود چه می‌شود؛ اگر روحانیون قدرت پیدا کنند چه خواهد شد.
هدف دشمن؛ آلوده ساختن روحانیون
در این نهضت اینها بِالعَیان (1) دیدند که مسئله همین است؛ اسلام همچو قدرتی دارد که با دست خالی بر قدرتهای بزرگ غلبه می‌کند، و روحانیون هم همچو مردمی هستند که این ملت پشت سرشان ایستاده و هر کاری می‌خواهند، هر امری می‌کنند، عمل می‌کنند. حالا که بالعیان این مطلب را مشاهده کردند، حالا خوفشان صد چندان شده است؛ و دست و پا می‌زنند به اینکه شماها را آلوده بکنند و پیش ملت باز شماها را یک طوری بکنند که مردم از شما روگردان بشوند و شما را هم بگویند که اینها تا حالا چیزی دستشان نبود، حالا که دستشان آمده اینها هم همانها هستند. مطلب اینها این است که بگویند که این روحانیون تا حالا کاری دستشان نبود حالایی که کار دستشان آمده است اینها هم همان مسائل هست و همان کارها را دارند انجام می‌دهند. اگر یک قدم کج گذاشته بشود، این یک قدم کج را صد مقابل اینها عرضه می‌کنند و در کتابشان یا در مقالاتشان یا در روزنامه‌هایشان می‌نویسند و در خارج بیشتر و در داخل هم ....
گفتگو با خانم فالاچی خبرنگار مشهور ایتالیایی
دیروز یکی از خبرنگارهایی که می‌خواست یک کتابی بنویسد، مدتی بود که به من یک نفر از آقایان پیشنهاد می‌کرد که این بیاید اینجا و شما را ببیند و صحبت بکنید با او و مسائل را بگویید. این می‌خواهد کتاب بنویسد - خارجی بود، زن هم بود - (2) و این مسائلی از شما سؤال می‌کند و جواب می‌دهید. از جمله حرفهایی که زد این بود که من وقتی شما را دارم می‌بینم، می‌بینم که یک آدم آرامی هستید، به نظر نمی‌آید که شما یک آدم چه‌ای باشید، لکن در خارج شما را یک طور دیگری دارند معرفی می‌کنند.