سخنرانی
زمان: 21 تیر 1358 / 17 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اهمیت قانون اساسی و ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان
حضار: نمایندگان کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
قبلاً یک قصه‌ای را عرض کنم که شاید شماها هیچ کدام یادتان نیست. در این جنگ عمومی دوم، که هیتلر (1) پیش برد و فرانسه را گرفت و خیلی جاها را، حمله به شوروی و اینها، چرچیل (2) آن سیاستمدار انگلیسی، آمد در مجلس انگلستان و شروع کرد راجع به ضعف خودشان و راجع به گرفتاریها و راجع به شکست خوردنها که ما کجا را از دست دادیم، کجا را از دست دادیم، کار ما چه طور است، مملکت ما چه خواهد شد، زندگی ما چه خواهد شد، خیلی طولانی شکایت کرد، و اینکه ما از بین رفتیم، آخرش یک کلمه گفت که: لکن پیروزی مال کسی است که روی موجهای نفت سوار است. و حدسش هم درست بود، و پیروزی هم مال اینها شد که نفتهای ما را بردند؛ من هم حالا این معنا را عرض می‌کنم که الآن که بعد از انقلاب است و در همه انقلابات یک آشفتگیهای فراوان هست، ما هم مبتلای به آشفتگی هستیم؛ مضافاً به اینکه اگر نگوییم در طول 2500 سال رژیم شاهنشاهی، لکن آن قدری را که مشاهده کردیم در طول پنجاه و چند سال رژیم پهلوی کوشش شده است که مملکت ما را از هر جهت عقب بزنند.
وضعیت نیروی انسانی در رژیم شاه
از جهت نیروی انسانی که از همه بالاتر است که الآن باید بگردید شما، در سی و پنج