بیانات
زمان: 21 تیر 1358 / 17 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: مطلع شدن مردم از خدمات مسئولین نظام
حضار: هیأت مدیره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
کارهای انجام شده را به اطلاع مردم برسانید؛ چون از نظر خبری، ضعیف هستیم و مردم در جریان کارهای شما نیستند، خیال می‌کنند کاری انجام نشده است.