نامه
زمان: 22 تیر 1358 / 18 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: جلوگیری از حیف و میل در خانه فرهنگ ایران
مخاطب: عطری نژاد، مصطفی - پاکستان، کراچی
بسمه تعالی
18 شعبان 99
جناب آقای میرزا مصطفی عطری نژاد - دام توفیقه
نامه جنابعالی واصل و از مضمون آن اطلاع حاصل گردید. در مورد خانه فرهنگ و حیف و میلهایی که تحت این عنوان می‌شود به وزارت خارجه اطلاع داده شد تا اقدام شود. و در مورد شخصی که در ذیل نامه نوشته بودید، چنین کسی از طرف اینجانب نمایندگی ندارد. مراتب را به برادران ایمانی خود نیز اطلاع دهید. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی‌