اجازه‌نامه
زمان: 22 تیر 1358 / 18 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه
مخاطب: آشتیانی، علی اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای آقا شیخ علی اکبر آشتیانی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف سهم سادات در مخارج ایشان، و صرف ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - در مخارج خودشان و در ترویج شریعت مقدسه؛ و ارسال دو ثلث دیگر را نزد اینجانب جهت صرف در حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحوادث.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و رعایة الاحتیاط»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
به تاریخ هجدهم شهر شعبان المعظم 1399
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>