سخنرانی
زمان: 22 تیر 1358 / 18 شعبان 1399
مکان: قم، مدرسه فیضیه
موضوع: ضرورت حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج
حضار: اقشار مختلف مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
هدف دشمن، ایجاد اغتشاش است
در آستانه بررسی قانون اساسی، در آستانه تعیین خُبرگان برای بررسی از قانون اساسی، در آستانه تعیین سرنوشت ملت ما و سرنوشت اسلام، در آستانه سرنوشت استقلال ایران، توطئه‌هایی را در کار می‌بینم. این موقع از هروقت حساستر و سرنوشت ملت ما در این موقع باید تعیین شود و اساس مملکت ما باید تعیین شود، توطئه‌هایی در دست اجراست، ملت هوشیار باشد!
حمله‌های مستقیماً بر بعض قوانین اسلام؛ حمله‌های بر من، اهانتهای به من، برای این است که اغتشاش ایجاد کنند.
من به ملت ایران اخطار می‌کنم و تأکید می‌کنم که اگر چنانچه هرکس با هر عنوان در این موقع حساس به من اهانت کند و بخواهد تفرقه ایجاد کند، نباید در این موقع عکس العمل نشان دهید. در این دو روز بعض مراجعات شد که برای بعض مجلات که اهانت کرده‌اند عکس العمل نشان دهند، و من در این موقع حساس جایز نمی‌دانم. بدخواهان گمان نکنند که بتوانند صفوف فشرده ملت ما را با این دسیسه‌ها به تفرقه بکشند. ملت ایران باید با هوشیاری این مراحلی را که داریم طی کند. اگر فرضاً به من سبّ کنند یا عکس مرا بسوزانند یا به من حمله کنند، در این موقع حساس کسی حق ندارد عکس العمل نشان دهد. دشمن در کمین است و در توطئه. می‌خواهند اذهان شما را از طریقی که دارید و از راهی که برای نجات اسلام است و دارید طی می‌کنید منحرف‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>