معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطنخواه، اشخاص اسلامخواه، این اشخاص را تعیین کنید برای تعیین سرنوشت خودتان. امروز سرنوشت شما در دست خود شماست.
امروز هر تشنج و هر اختلاف کلمه، برای هر چیز که باشد، برخلاف مسیر نهضت و انقلاب است، از آن احتراز کنید. بی جهت نیست که در یک همچو موقع حساس شیاطین دست به هم داده‌اند تا اختلاف ایجاد کنند، بیخود نیست که در بعض مجلات اهانت به اسلام می‌کنند.
حفظ خونسردی در برابر تحریکات دشمنان
در این موقع نباید از خونسردی خودتان غفلت کنید. خونسرد باشید. ترتیب اثر به این حرف شیاطین ندهید. ان شاء الله در موقع خودش ملت، سرنوشت این اشخاصی که توطئه گرند تعیین خواهد کرد. شیاطین بدانند که در این موقع ملت ما آرام است، هرچه فحش بدهید ملت خونسردی خودش را حفظ می‌کند، و باید حفظ کند. هرچه اهانت به اسلام بکنید، در این موقع حساس باید ملت خونسردی خودش را حفظ کند، و هیچ ترتیب اثر ندهد.
من از قشرهای مختلفی که در این هوای گرم، در این مکان ضَیِّق، با این فشار و با این زحمت، مجتمع شده‌اند تشکر می‌کنم و از خداوند تعالی سلامت و سعادت همه شما را خواستارم. خداوند همه شما را به سعادت ابدی برساند. خداوند دست شیاطین را از این مملکت قطع بکند. خداوند توطئه‌ها را خنثی بکند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>