بیانات
زمان: 23 تیر 1358 / 19 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: عدالت و حُسن روابط، مبنای جمهوری اسلامی
حضار: کارگران و متخصصان کره جنوبی در شهرک صنعتی البرز
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
من امیدوارم که این مسائل ایران، که بر مبنای اسلام و عدالت بوده است، در سایر جاها هم پیدا بشود؛ و ما کلیه دیکتاتوریها و ظلم را محکوم می‌کنیم. مبنای جمهوری اسلامی بر عدالت اجتماعی است و حسن روابط با همه کشورها، با احترام متقابل. و ما اگر چنانچه محتاج به کارگرهایی باشیم یا کارشناسهایی باشیم که برای مملکت نافع است، مضایقه نداریم استخدام کنیم. و البته از کارشناسهایی که توطئه دارند احتراز خواهیم کرد، و از کارشناسهایی که حسن نیت دارند استقبال می‌کنیم. و سعادت همه ملتها را از خدای تعالی خواستارم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>