سخنرانی
زمان: 23 تیر 1358 / 19 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: برنامه دولت اسلامی
حضار: اعضای هیأت اقتصادی از کشور یوگسلاوی
بسم الله الرحمن الرحیم
برنامه دولت اسلامی
من از ملت و دولت و این هیأتی که از آنجا آمده‌اند تشکر می‌کنم؛ و سعادت همه را از خداوند می‌خواهم.
نهضت ایران نهضت اسلامی است. و نهضت اسلامی نهضتی است انسانی، که اگر بشر اطلاع بر عمق آن پیدا بکند، همه طرفدار او خواهند بود، مگر آنها که از انسانیت به دور هستند.
برنامه دولت اسلامی آن است که همه بشر به سعادت برسند؛ و همه در کنار هم به طور سلامت و رفاه زندگی کنند. اسلام با همه کشورهایی که در جهان هستند می‌خواهد که دوست باشد؛ دولت اسلامی با همه ملتها و با همه دولتها می‌خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد؛ در صورتی که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند.
برنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند. ما اگر موفق بشویم و جمهوری اسلامی را با محتوای اسلام پیاده کنیم و یک حکومت اسلامی به تمام معنا در ایران بپا کنیم، این الگو خواهد شد از برای همه کشورها که معنی دمکراسی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنای طرحی (1) بدون حقیقت، و معنی آزادی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنایی که برای اغفال دیگران است، ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>