ثمرات جمهوری اسلامی در مدتی کوتاه
حالا یک اسمی هست، در عین حالی که اسمی هست، از همه آن رسمیها بهتر است. همین حالایش هم از همه آنها بهتر است. دلیلش این است که ما اشخاص مختلف که آن روز نمی‌توانستیم در یک مجمعی، در یک مجلسی، با هم مجتمع بشویم، اگر شما می‌آمدید اینجا وقتی بیرون می‌رفتید باید بروید حبس، الآن آزاد نشسته اید، قلمها هم آزاد است. حتی آنهایی که برخلاف نهضت هم هستند، به آنها حرفی نمی‌زنند، دارند می‌نویسند و می‌گویند، و مزخرفات خودشان را می‌گویند. الآن هم که باز ما یک اسمی از جمهوری اسلامی داریم. باز محتوایش به آنطوری که دلخواه است تحقق پیدا نکرده است. باز نه قانون اساسی جمهوری اسلامی درست شده است؛ و نه رئیس جمهوری ما داریم؛ و نه مجلس شورای ملی داریم؛ و یک دولت انتقالی است. مع ذلک خدمت همین دولت انتقالی در همین پنج ماه از خدمتهایی که آنها کرده‌اند بگویم که خدمتی نکرده بودند - خدمتهایی که اینها کرده‌اند ارزشمند است. منتها قلمهای مسموم است که هی می‌گویند چه شد، چه شد. چی می‌خواهید بشود آقا؟ یک قدرت بزرگی که همه چیز شما را به باد داده بود این نهضت برد از بین. اگر هیچی نشده الّا این، بس است دیگر، باقی‌اش را خودتان درست کنید. اگر ما هیچ نداشتیم الّا اینکه دست مفتخوارها را از نفت قطع کردیم، نفت مال خودتان است الآن. دست جنایتکارها از خزینه دولت قطع شد. اینها همه نفت را، آنقدرش را، که به آنها می‌دادند؛ عوضش هم به خودشان می‌دادند؛ پایگاه درست می‌کردند برایشان! آنقدری هم که توی جیب ملت باید بیاید خود اینها می‌خوردند. به صورت حسابهایشان برسید، هر فردشان از این نفت می‌بردند، برسید به حسابهایشان، و می‌رسند به حسابهایشان. همین چهار - پنج ماهی که این دولت انتقالی هست، باز یک دولت مستقر ما نداریم، همین چهار - پنج ماهی که یک بویی از جمهوریت اسلامی هست، و باز آنقدری که باید بشود، نشده است و طولانی است باز راهمان، همین قدرش هم نمی‌شود مقایسه کرد حتی با مملکتهای دیگر، این چیزی که الآن هست، این کارهایی که الآن شده، مقایسه با آنها نمی‌شود کرد. ممالک دیگر الآن‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>