سخنرانی
زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: ترور و تخریب از اقدامات عمال امریکا است
حضار: استادان دانشگاه اصفهان - انجمن اسلامی کارکنان وزارت کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
ترور، نشان ضعف دشمن است
من اینطور احساس می‌کنم که باقیمانده رژیم مأیوس شدند. مأیوس شدند از اینکه بتوانند دیگر یک کاری انجام بدهند. دلیل مأیوس شدن، این دست زدن به این ترورها و به این کارهای خرابکاری است. خوب، لابد شنیدید که امروز هم یکی از علمای تهران (2) را ترور کردند، لکن موفق نشدند. سه تا گلوله اصابت کرده است به یکی از علمای تهران. اینها دلیل بر ضعف است. کسی که خودش را دیگر ضعیف می‌داند و از بین رفته می‌داند به این امور تخریبی دست می‌زند، و در اطراف کشور می‌خواهد یک شلوغکاریهایی بکند و اذهان را مشوش کند و به خیال خودشان ارعاب کنند، در صورتی که ملت ما دیگر نمی‌ترسند از اینها. خود آنها که بودند با همه قوایشان ملت از آنها نترسید! در خیابانها از بچه‌های کوچک تا مردهای بزرگ، زنها، مردها، رفتند در کوچه‌ها و در خیابانها و فریاد کشیدند، و با فریاد «الله اکبر» و اسلامی شکست دادند آنها را. بنابراین، یک خیال باطلی است که اینها می‌کنند که با یک ترور یک شخصی، یا فرض کنید که یک پایگاهی را یکوقت یک تخریبی بکنند، دیگر کاری می‌توانند انجام بدهند. اینها مأیوس از این مسائلند، از این جهت یک همچو خرابکاریهایی می‌کنند. و باید ملت قوی باشد و با قوّت نفْس، با اراده مصمم، پیش برود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>