حرکت گروهها بر خلاف اسلام و مصلحت ملت است
و باید ما یک سؤالی از اینهایی که - بعضی از این طایفه‌هایی که - دست به این شلوغکاریها می‌زنند و خودشان را اسلامی معرفی می‌کنند، یا طرفدار خلق و توده (1) و امثال ذلک، طرفدار آنها حساب می‌کنند، ما یک سؤالی از اینها بکنیم که خوب، شما اگر اسلامی هستید و مسلمان هستید، چطور بر خلاف اسلام اقدام می‌کنید؟ و کشتن یک شخصی که در عمرش همیشه مشغول به ترویج اسلام بوده است، به تأیید از مکتب اسلام بوده است - مثل مرحوم مطهری - یا سوء قصد به عالِمی که در تمام عمرش مشغول به خدمت بوده است، هیچ کس از او یک چیزی که بر خلاف مصلحت اسلام باشد ندیده است - مثل آقای آقا سید رضی، که الآن هم در بیمارستان خوابیده‌اند - این با کجای اسلام این جور در می‌آید؟ شما مدعی هستید که ما مسلمان هستیم و برای اسلام می‌خواهیم خدمت کنیم، و علمای اسلام را، اولاد پیغمبر را مورد اصابه قرار می‌دهید! اگر آن دسته باشند. و اگر آن دسته‌ای باشند که می‌گویند ما طرفدار توده‌ها و خلق و اینها هستیم، می‌گوییم شما در این پنج ماهی که جمهوری اسلامی متحقق شده است، جز خدمت به مردم در این پنج ماه چیزی دیدید که حکومت فعلی مأمورینش ریخته باشند منزل یک کسی و یک آدم بیگناهی غارتی کرده باشند؟ بیگناهی را گرفته باشند؟ جز اینکه آن اشخاص فاسد را محاکمه می‌کنند، و کسانی که فوج فوج مردم را می‌کشتند یا امر به کشتن کردند. آیا شما زراعتهای مردم را آتش می‌زنید، نمی‌گذارید که زراعت کنند و کشت کنند، وقتی هم کشت کردند نمی‌گذارید برداشت کنند، وقتی هم خرمن کردند خرمنها را می‌سوزانید، این خدمتی است به ملت؟ خدمتی است به توده مردم؟ این رفراندمی که همه مردم با آن موافق بودند و رأی دادند، و صدی 98- 5 / 98 رأی دادند، شما اگر چنانچه توده مردم را می‌خواهید، مصالح مردم را می‌خواهید، خوب این مردم این مطلب را می‌خواهند همه‌شان، چه شد که خرابکاری کردید؟ چه شد که تحریم

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>