سخنرانی
زمان: 30 مهر 1358 / 30 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: بیان علل مخالفتهای دشمنان - پاسخ به اتهامات - فلسفه قیام امام حسین (ع)
حضار: نمایندگان اقشار مختلف مردم و عشایر
بسم الله الرحمن الرحیم
خطر تشکُّل اهل باطل
من باید از آقایان تشکر کنم که تشریف آورده‌اند و از نزدیک با هم ملاقات می‌کنیم، و مسائلی که داریم طرح می‌کنیم. شما فرمودید، و من هم بعض عرایض را عرض می‌کنم.
من می‌دانم که شما آقایان و سایر اهل علم همیشه از اول - از اول نهضت - تا حالا در این نهضت شرکت داشتید؛ و مردم را شماها واداشتید به عمل، و از این به بعد هم امید به شماست. و امیدوارم که از این به بعد هم موفق باشید برای خدمت به اسلام. چیزی که الآن هست، تشکلی که اهل باطل دارند با هم پیدا می‌کنند. کسانی که سابق با هم متفرق بودند و در این مدتها کنار بودند، دخالت نداشتند در این نهضت، نشسته بودند کنار، منتظر فرصت بودند، و حالا فرصت به دستشان آمده است؛ قلمهایشان آزاد شده است و گفتارشان آزاد شده است؛ مجالسشان آزاد شده است. متفرقات اهل باطل با هم دارند مجتمع می‌شوند؛ و مجتمعات اهل حق دارند خدای نخواسته از هم متفرق می‌شوند.
هراس دشمنان از اسلام
ما باید آن اشخاصی که، گروه‌هایی که در مسیر اسلام نیستند، در مسیر نهضت اسلامی نیستند، در مسیر ملت نیستند، آنها را از مقالاتشان، از گفتارشان، از کردارشان، بشناسیم. و شما که بحمدالله زمام امت اسلامی در دستتان هست، روحانیون که زمامدار امور اسلامی هستند، وفادار به نهضت هستند، متعهد هستند آنها را به مردم ... مردم را توجه بدهند به این تشکلها؛ تشکلهایی که مشغول‌اند شیاطین در آنها و مجالس درست می‌کنند و حرفها