است که پنجاه سال کوبیدند آن مملکت را؛ همه چیزش را از بین بردند. شما وارث یک همچو مملکتی هستید. بعد از هر انقلابی یک بیماری در ملت پیدا می‌شود. و بحمدالله - این انقلاب ما از همه انقلابهایی که تاکنون اتفاق افتاده است پاکتر و صافتر [بوده‌] و باید این را انقلاب «سفید» اسمش را گذاشت. و من امیدوارم که چون انقلاب اسلامی بوده است و برای اسلام بوده است و با فریاد «الله اکبر» این انقلاب به پیروزی رسید، خدای تبارک و تعالی با ما باشد. و ان شاء الله هست. خدای تبارک و تعالی پشتیبان شما و پشتیبان ما، پشتیبان ملتهای اسلامی، پشتیبان ملت ایران باشد. همه با هم به پیش بروید، و گرفتاریها را ان شاء الله رفع کنید. قدرتمند باشید.
هیچ از این حرفهایی که زده می‌شود و از این قلمفرساییهایی که می‌شود و از این چیزهایی که مثلاً در بعض مکتوبات گفته می‌شود، که ایران حالا شلوغ شده و چه طور است، خصوصاً چیزهای خارجی، هیچ از اینها نترسید، هیچ خبری نیست. قدرت دست خودتان است، و مملکت هم دست خودتان است. این چهار نفری هم که مَفْسَده می‌کنند، اینها هم به قبرستان فرستاده می‌شوند. شما ان شاء الله باقی هستید، و باقی بمانید ان شاء الله.