یک قدرت محدود دارد. یک اشخاص محدود. اینها الآن وقتی [برای‌] یک کاری یک نفر را می‌خواهند عوض کنند، مدتها باید بگردند، فکر کنند، که چه باشد؛ سابقه‌اش باید چه باشد. مثل سابق نیست که همه معلوم باشد که چه مردمی هستند. مردم جرّاری هستند که معلوم [بودند]. آنها هم همان مارهای جرار را می‌خواستند سر کار بگذارند، و می‌گذاشتند. حالا می‌خواهند یک آدمی باشد که مسلم باشد، متدین باشد، امین باشد، تمایل به راست و چپ نداشته باشد. شرایط دارد برای پیدا کردن یک نفری که چه بکنند. و ندارند آن را. من می‌دانم که الآن در ادارات خیلی هست اشخاصی که ناباب هستند. از اداره بخواهند این را برش دارند، کسی نیست که جای این بنشیند، این کار را درست بکند. مع ذلک دارند تصفیه می‌کنند؛ مشغول‌اند. بسیار هم از اینها بیرون کردند. بسیار هم از اینها تغییر داده شده است. لکن شما توقعتان زیاد نباشد.
انتقادگران عافیت طلب
آقا، ما باید به شما بگوییم که خوب، شما برای ما چه کردید؟ ما این قدر زحمت کشیدیم، حبس رفتیم، شما هم حبس رفتید، ما هم حبس رفتیم، چرا شما به ما می‌گویید که برای ما چه شده. ما به شما می‌گوییم شما برای ما چه کردید؟ فرقی نمی‌کند، همه‌مان باید بگوییم که ما باید چه بکنیم. بگویید «باید چه بکنیم».
اما «باید چه بکنیدِ» شما: شما باید کاری بکنید که این صداها کم بشود. اگر بخواهید مملکتتان را درست بکنند، با آرامش باید درست بکنند. اگر یک جایی تظاهر و دعواست نمی‌شود اسفالتش کرد. اگر یک مدرسه‌ای صبح که وارد می‌شوید می‌بینید که یک دسته از آن‌ور ریخته، یک دسته از آن‌ور ریخته، تو سر هم می‌زنند، نمی‌شود تو این مدرسه درس خواند. نمی‌شود هم اصلاحش کرد. نمی‌شود بگویید شما آموزش و پرورش چرا کار نمی‌کند. خوب، نمی‌گذارند. این کردستانی که الآن می‌بینید که به این خرابی است، خوب، یک دسته از همین انگلها و از همینهایی که مربوط به رژیم منحوس شاهنشاهی است که یا مربوط به چپ [و] راست، یا همه راست! - چپ‌ها هم خیلی‌