اشکالتراشیهای دیگر که برق، آب، - نمی‌دانم - خرابی، چه، چه، چه. خوب، اولاً ما به آنها می‌گوییم که اینها در انقلاب حاصل شده یا از اول بوده؟ آیا آنهایی که اسفالت نداشتند، آنهایی که آب آشامیدنی نداشتند، آنهایی که بهداری نداشتند، آنهایی که حمام نداشتند، این از چیزهایی است که در انقلاب، این ناداری حاصل شده است یا نداشتند؟ قبلاً نداشتند. ما از هرکس می‌پرسیم که خوب، شما اسفالت می‌گویید نداریم، از کِی نداری؟ می‌گفت: اصلش از اول هیچ برای ما اسفالت درست نکرده‌اند. راست هم می‌گویند. خوب، آنها نکردند و خراب گذاشتند و رفتند، از ناحیه انقلاب این ضرر وارد نشده، منتها شما می‌گویید باید انقلاب این کار را بکند. انقلاب مال همه شماست، انقلاب را همه شما کردید، مملکت هم مال همه شماست. همه باید کمک بکنید. دولت هم یکی است. ننشینیم ما به اینکه همه کارها را دولت بکند. آن کارهایی که شده است که از ناحیه‌های مختلف، باز می‌آیند به ما می‌گویند که فلان کارها شده است، چقدر عمارت ساخته شده، چقدر خانه برای مستضعفین ساخته شده، چقدر زمینها اسفالت شده است، چقدر زمینها را دِرو کرده‌اند، چقدر این جهاد سازندگی خدمت کرده، اینها را هیچ ذکر نمی کنند، اینها را جزء اینکه چیزی نشده ذکر می‌کنند. همین پریروز از جهاد سازندگی قم آمدند پیش من و گفتند که الآن در تمام اطراف قم و چیزهایی که مربوط به قم است، دیگر ما نقیصه نداریم، همه را درست کردیم. اینها را هیچ ذکر نمی‌کنند. چقدر حمام، چقدر اسفالت، چقدر - عرض بکنم که درو، چقدر فلان. اینها را اصلاً ذکر نمی‌کنند.
حسن تعاون از برکات انقلاب
این برکتی که از ناحیه انقلاب پیدا شده است که خود ملت مشغول‌اند، این احساسی که در ملت ما پیدا شده است که باید تعاون کند، باید اعانت کند، این از برکات این انقلاب است. اینها را اصلاً ذکر نمی‌کنند. می‌گویند چی شده، هیچی نشده. اما فرض کنید که یک نفر آدم یا چند نفر آدم حالا دارای قرض هستند، دارای نمی‌دانم چی هستند، می‌گویند خوب، بعد از انقلاب قرض ما ادا نشده. مگر انقلاب که می‌شود باید قرضها ادا بشود؟