چطور اینها را رجال سیاسی می‌دانید؟ شما چطور ساواکیها را جزء رجال سیاسی حساب می‌کنید؟ اگر شماها پیوندی با رژیم سابق ندارید، اگر شما جزء اجزای ساواک نیستید، اگر شما فعالیت برای ساواکیها نمی‌کنید، چطور ساواکیها که الآن در حبس‌اند، در مقاله‌تان می‌نویسید که رجال سیاسی؟ حالا بیشتر از آنجا از زمان [سابق‌] حبس‌اند؟ شما دزدها را جزء رجال سیاسی می‌آورید؟ معلوم شد سیاست شما غیر آن سیاستی است که در نظر ملت ماست و مردم اصیل ماست. اگر شما با آنها پیوند ندارید، چطور می‌گویید که آن وقت و حالا هر دو دسته رجال سیاسی بودند که اینها محبوس بودند. آن وقت وقتی که ما حبس داشتیم، حبسی داشتیم مثل مرحوم طالقانی، مثل آقای منتظری، مثل آقای لاهوتی. از اهل علم، کثیری از اینها در حبس بودند و زجر کشیدند. یکی از ملّاهای محترم ما را پایش را در آنجا اره کرده بودند - از قراری که برای ما گفتند - از رجال سیاسی طبقه غیرملّاها هم خوب، اشخاص محترمی بودند که سالهای طولانی در حبس بودند و سالهای طولانی در زیر شکنجه و زجر بودند، برای اینکه مخالف بودند با این رژیم. آن وقت اینها حبس بودند، حالا ساواکیها حبس هستند. این آقایانی که اسم خودشان را [فدایی‌] خلق گذاشتند، می‌گویند فرقی نکرده. خیال می‌کنند حبس - خیال نمی‌کنند، می‌خواهند اغفال کنند، خیال نمی‌کنند - که نخیر، حبس میزان است، چه دزد را حبس بکنند و چه یک شخص امین را، فرقی ندارد. فرقی ندارد که دزدها را حبس بکنند یا اشخاص امین را حبس بکنند. فرقی ندارد که چپاولگرها و آدمکشها را حبس بکنند یا اشخاصی که می‌خواهند جلوگیری از چپاولگری بکنند حبس بکنند. اینها منطقشان این است. باید در مقابلشان جوانهای ما گول نخورند از این تبلیغات فاسد. امریکا اینطوری تبلیغ می‌کند. امریکا نظامی نمی‌آورد اینجا، امریکا نویسنده می‌آورد اینجا، امریکا گوینده می‌آورد اینجا، امریکا عمال خودش که سالهای طولانی آنها را تربیت کرده است می‌فرستد اینجا که اوضاع ما را به هم بزنند. امریکا کردستان را آن جوری به هم می‌زند. تهران را آنطوری مغشوش می‌کند. و گاهی فرض کنید که دانشگاهها را به هم می‌زند، و گاهی تو خیابانها می‌ریزند، چه می‌کنند. او اینطور کار می‌کند. امروز که جوانهای ما این‌