سخنرانی در جمع روحانیون و خانواده شهدا (مقابله با اشرار - انجام اصلاحات)
 •   سخنرانی
  زمان: 27 شهریور 1358 / 26 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: همکاری ملت در مقابله با اشرار - آرامش برای انجام اصلاحات
  حضار: روحانیون نقده و خانواده‌های شهدای کُرد
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  در نهضت اسلامی، نژاد مطرح نیست
  مسئله، مسئله اسلامی است، وقتی مسئله اسلامی باشد، نباید کُرد خیال بکند که اسلام بر خلاف مصالح اوست، یا این نهضت که اسلامی است بر خلاف مصالح اوست. و نباید تُرک همچو خیالی بکند؛ و نباید دیگران این خیال را بکنند. از اول بنا براین است که یک مملکتی همه چیزش اسلامی باشد. ان شاء الله با کمک همه قشرها، با کمک همه افراد مملکت این تحقق پیدا بکند که ما هرجا پا بگذاریم اسلام را آنجا ببینیم. اگر در ادارات برویم، ببینیم اسلام است. اگر در کوهستانها برویم، ببینیم اسلام آنجا هست. ما یک همچو چیزی در نظر داریم و میل داریم. بنابراین، هیچ نگرانی از اسلام کسی نباید داشته باشد. وقتی نگرانی از اسلام نباید داشته باشد، نگرانی از نهضت اسلامی هم نباید داشته باشد. و چنانچه خلافی واقع بشود یک اختلافاتی واقع بشود، خوب، البته باید رسیدگی بشود.
  لزوم همکاری مردم در مقابله با اشرار و فتنه جویان
  این قصه‌ای که در کردستان اخیراً واقع شده است - دیروز آقایان سران قوم اینجا بودند، رئیس ژاندارمری اینجا بود و رئیس ارتش اینجا بود، با آنها من صحبت کردم که باید به این رسیدگی بشود، چون بعضی از افراد را آنها اسم برده بودند که اینها این کارها را کرده‌اند - اینها رسیدگی بشود، چنانچه واقعاً یک فردی بوده است که مردم را فرض کنید که قتل عام کرده است، خوب، به سزای خودش برسد. و اگر این دروغ بوده است،
 • دیگر مسئله‌ای در کار نیست. علی‌ أیّ حال، یک مسئله‌ای نیست که غرضی در کار باشد؛ یا بخواهند فرض کنید که شلوغی در کار بیاورند. این همین بوده است که هرچه کردند، آنها بودند. الآن هم در کوهها و در جنگلها فرار کردند و آنجا اجتماع کردند. و فردا، شاید هم امروز، رئیس ژاندارمری می‌رود آن طرفها، برای اینکه جلوی اینطور مسائل را هم بگیرد و پاکسازی کند آنجاها را. و عمده این است که خود شما و خود اهالی باید در این امور همراهی بکنید با دولت. خانه خودتان است کردستان، یا فرض کنید که آذربایجان. باید [در میان‌] خود آقایان کُردها، خودِ تُرکها، دو تا طایفه‌ای که هر دو مسلمانند، هر دو اعتقاد به پیغمبر اسلام دارند، هر دو قرآن همراهشان است، و نهضت هم نهضت خودشان است، خود آقایان با هم تفاهم داشته باشند. اختلاف نباید بین دوتا برادر مسْلم باشد، دو طایفه‌اند، باید با هم تفاهم کنند. [با] اشخاصی که شلوغکارند هم تفاهم کنند که آن آدم را موعظه کنند. اگر موعظه نشد، کنار بگذارند.
  اصلاحات در گرو آرامش و امنیت کشور
  و این چیزهایی که الآن در کردستان هست اینها هم اصلاح می‌شود. همان طور که در آذربایجان هم اگر یک چیزی واقع بشود، خود شما باید همراهی کنید تا تمام بشود و مملکت آرام بشود. وقتی آرام شد، آن وقت می‌شود این را مثلاً تعمیر کرد، این را اصلاح کرد؛ آب درست کرد؛ اسفالت درست کرد؛ مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد. ان شاء الله امیدوارم که آرامش پیدا بشود و با کمک همه آقایان، همه آقایان کمک کنند همه ملت کمک کنند، ملت آذربایجان کمک کنند، ملت کردستان کمک کنند، همه کمک بکنند، تا اینکه ان شاء الله این مسائل حل بشود. وقتی که حل شد، آرام شد، آن وقت ما می‌توانیم که مسائل اسلامی را در همه جا ببریم و همه جا تحت لوای اسلام ان شاء الله زندگی بکنند، و زندگی راحت بکنند؛ دنیا و آخرتشان ان شاء الله تعمیر بشود.
  و من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه شما را خواستار هستم. و آنکه تقاضا دارم از
 • همه این است که همه‌تان هم اختلاف را یک قدری کنار بگذارید؛ کم بکنید لااقل؛ و هم کمک کنید به قوای دولتی و دولت در همه این اموری که آنها در نظر دارند (1).
  در رابطه با این حزب (2) ان شاء الله دیگر تمام می‌شود. خودشان که رفتند و گُم شدند، دیگر تمام می‌شود این حزب. بعد خود مردم می‌مانند و خود مسلمین و خود اشخاصی که متوجه به اسلام و به نهضت اسلامی [هستند]. وقتی خودشان ماندند، دیگر برادرند. ان شاء الله مفسده جوها هم از بین می‌روند. و بنا بر این است که به همین زودی پاکسازی بشود. همه آنها هم که در کوهها و در جنگلها هستند ان شاء الله تمام بشود کارشان. خود شماها باشید و زندگی اسلامی - انسانیِ با شرافت ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>