هستش ان شاء الله. الحمدللَّه هستش به همان قوت، الآن هستش.
جوسازی و کارشکنی عوامل امریکا
آن چند وقت که قضیه انتخابات شهرداری و شورای شهرها آمد در کار، و آن شوراهای شهر حالا چه شد نمی‌دانم. سستی کردند. آنهایی که مخالف اسلام بودند، گفتند شکست خوردند، تمام شد مسائل. شروع کردند به صحبتها کردن و شادمانیها کردن که اسلام شکست خورد. وقتی قضیه امریکا آمد دیدند که نه باز زنده است. باز مردم زنده‌اند. و در مقابل یک همچه قدرتی ایستادند و فریاد دارند می‌زنند. بعد که این رفراندم آمد آنها عقیده‌شان این بود که در رفراندم، اینجا دیگر چیزی نخواهد شد. برای اینکه سابقش هم آن مال شوراهای شهر نشد. خیال کردند این هم آن است. وقتی این را دیدند که تقریباً صد در صد، نود در صد پیروز شده حالا به دست و پا افتادند. حالا فهمیدند آنهایی که با امریکاییها موافق‌اند و سر و سری دارند، حالا فهمیدند که اینکه پیروز شد، باید چه بکنیم. حالا دیگر دنبال یک نقشه‌های دیگرند، تا ببینیم چه بشود. و هر قدمی که ما پیش می‌رویم باز هستند. ما الآن منتظر این هم هستیم که باز بعدها در تعیین رئیس جمهور باز همین مسائل پیش بیاید، در تعیین وکلای مردم باز همین مسائل پیش بیاید، باز مبتلای به این مسائل هستیم ما.
به امید حکومت جهانی اسلام
لکن ما متکی به خدا هستیم و می‌خواهیم برای خدا کار بکنیم می‌خواهیم اسلام را در ایران متحققش کنیم. نه در ایران در همه جا، در هر جا انسان هست. باید مسلم باشد.
ان شاء الله. آرزوی ما این است. مثل اینکه آرزوی انبیا هم این بوده که همه بشر مسلمان باشند، یعنی توحیدی باشند، و به انبیایشان معتقد باشند. راه بهشت را پیدا بکنند. پیغمبر اکرم در نقل است که دیدند که در جنگی یک دسته را گرفتند و بستند دارند می‌آورند، اسیر کردند. فرمود که من دارم با غل و زنجیر مردم را به بهشت می‌برم. می‌خواهم ببرمشان به بهشت، حاضر نیستند. مسئله این است که خیال نشود که اسلام می‌خواسته‌