سخنرانی
زمان: 25 آذر 1358 / 26 محرّم 1400
مکان: قم
موضوع: محاکمه شاه و افشای جنایات امریکا در ایران
حضار: مصدومان و معلولان انقلاب، پزشکان و پرستاران کمیته‌های امداد
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم بررسی جنایات شاه و امریکا در ایران
اینکه ما اصرار داریم که در ایران محاکمه بشود این شخص جانی (1)، و محکمه تأسیس بشود برای اینکه بازرسی بشود به جنایات امریکا در ایران، برای این است که کراراً گفتیم که ما یک جنایاتی در اینجا داریم که نمی‌توانیم [شاهدان‌] این جنایات را [بفرستیم‌] به امریکا مثلاً. علاوه بر اینکه مجالسی که در آنجا و سازمانهایی که در آنجا (2) هست همه در خدمت ابرقدرتهاست. علاوه بر این ما چطور این همه معلول را، این همه مادرهای داغدیده را، این همه زنهای جوان از دست داده را، ما چطور می‌توانیم اینها را به امریکا ببریم و عرضه کنیم به آنها، بگوییم که این جنایاتی که وارد کرده‌اند به اینها وارد کردند. پرونده‌های آنها در اینجاست؛ و ما نمی‌توانیم این همه پرونده‌ها را حمل کنیم به آنجا. اصرار ما برای این است. و من وقتی این اشخاص را می‌بینم که در این راه معلول شده‌اند، یا در این راه جوانهایشان از دست رفته است، دو احساس برای من پیدا می‌شود:
یکی احساس تأثر و تألم که چرا باید یک رژیمی اینقدر از خدا بی‌خبر و اینقدر حیوان منش باشد، سبع (3) باشد، که برای چند روز ریاست اینقدر جنایت بکند. چرا انسان اینقدر جنایتکار است. چرا انسان از همه حیوانات بدتر است، اگر از آنطرف بیفتد. این‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>