توده‌ها این بود که خوب، ما الحمدللَّه پیروز شدیم، توجه نداشتند به اینکه نه، ما یک قدم برداشتیم طرف پیروزی، و باز راه داریم. آنها سر درآوردند از آن راه که گفتند و از راه دیگر، ایجاد اختلاف. شما الآن در هر جا بروی یک دسته‌ای با دسته دیگر مخالفند. یک دسته‌ای مخالفند که به روی هم اسلحه می‌کشند، از هم می‌کشند. یک دسته هم که به آنطور نیست برای هم صحبت می‌کنند، حرف می‌زنند، تهمت می‌زنند. کاری می‌کنند که در ادارات کار کم بشود. کاری می‌کنند که در مثلاً صنعت نفت کم کاری بشود یا بیکاری باشد. انفجار ایجاد می‌کنند. از این مسائل که روی هم وقتی که بگذاریم یک دست دارد کار می‌کند و آن دستی است که می‌خواهد نگذارد جمهوری اسلامی به معنایی که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است تحقق پیدا بکند. برای اینکه با تحقق آن، همه آمالهای دشمنهای ما از بین خواهد رفت.
در کمین انقلاب نوپا
امروز ما گرفتار این مرحله هستیم. این مرحله که باید این بچه کوچولو [انقلاب‌] را بزرگش کنیم. اینکه الآن تقریباً یکساله است و باز راه نیفتاده. مثل یک بچه یکساله می‌ماند که راه نیفتاده. باز باید ما دستش را بگیریم راهش ببریم. باید همه قشرهای ملت متوجه باشند که اینها می‌خواهند نگذارند این بچه بزرگ بشود. از این بچه صدمه دیدند، و اگر بزرگ بشود صدمات زیادتر است. می‌خواهند نگذارند این [انقلاب‌] بشود. وادار می‌کنند، هر جا هرکس را بتوانند، هر قشری را بتوانند مقابل دیگری قرار می‌دهند.
روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، چه، چه، هر وقت آدم می‌بیند، می‌بیند یک دسته‌ای به دسته دیگر حمله کردند، اصحاب قلم به هم حمله می‌کنند، اصحاب بیان به هم حمله می‌کنند، این در آنجاهایی که با قلمها این مقصد را می‌خواهند پیش ببرند. با قدمها هم همان مقصد را می‌خواهند پیش ببرند. هر اداره‌ای که بروی، در هر جایی که بروی. هر جا حساستر بیشتر، هر منطقه‌ای که حساستر است آن منطقه آنها بیشتر می‌روند. تا این منطقه یک صدایی درمی‌آید از همه جا جمع می‌شوند آنجا. آذربایجان یک صدا درمی‌آید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>