می‌بینید که از شمال حمله می‌کنند. می‌روند به آذربایجان دنبال اینکه این صدا را بزرگش کنند. در شمال یک صدا دربیاید، از جنوب حمله می‌کنند به این طرف تا اینکه اینجا دامن بزنند. در مرکز نفت یک صحبت می‌شود، اینها جمع می‌شوند. آنجا نبود، اینکه در کار برای کارکنهای نفت. در یکوقتی به ما گفتند نفری چقدر می‌دهند که کار نکنند، که اعتصاب بکنند. این پول از کجا بود که می‌آوردند می‌دادند که کار نکنید! برای چه مقصدی اینها می‌خواستند که مملکت ما سروسامان نداشته باشد، و به آن شریان حیات کشور صدمه می‌زدند. پول هم خرج می‌کردند که کار نکنید.
اسلام، اتحاد، سلاح اصلی ملت
هر جا بتوانند با ارعاب، با تطمیع، با خرج کردن. پول در دستشان است. فراوان است.
از غرب و شرق می‌آید برایشان. همه هم نقشه همین است که این دو حیثیتی که با آن دو حیثیت پیش برده است این نهضت، این را از دستش بگیرند. وحدت کلمه را از دستش بگیرند. اسلام هم از دستش بگیرند. خلع سلاحش کنند. سلاح ملت ما اسلام بود و وحدت کلمه، و الّا شما سلاحی نداشتید. همه سلاحها پیش دشمن شما بود. پیش شما چیزی نبود. سلاح شما ایمان بود به خدا. اسلام بود و وحدت کلمه. شما را می‌خواهند خلع سلاح کنند. اسلام را از دستتان بگیرند. وحدت کلمه را هم از دستتان بگیرند. اسلام را دیرتر می‌توانند بگیرند، برای اینکه خوب مردم مسلمانند. نمی‌آیند بگویند مسلمان نباشید، با جورهای دیگر، جمهوری را نگذارند اسلامی باشد. الآن هم برای همین معنا فعالیت می‌شود. همیشه شده است. الآن هم می‌شود. اختلافات هم که خودتان می‌بینید که هر جا بروید یک قشری هستند که وسوسه می‌کنند بین مردم. و به این عقده‌های مردم نفخ (1) می‌کنند. این عقده‌ها را به آن دامن می‌زنند. خوب یک ملتی که پنجاه سال در اختناق بوده، در حبس بوده، این ملت حالا از آن حبس، یک عقده‌ها پیدا کرده. اینها این عقده‌ها را دامن به آن می‌زنند که برخلاف مسیر راهش ببرند. آنهایی که صاحب‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>