عقده‌اند خیال می‌کنند اینها اهل خیرند، می‌خواهند برای اینها، یک کار خوبی بکنند.
آنهایی که اهل نقشه‌اند می‌فهمند دارند چه می‌کنند. می‌فهمند که اینها را برخلاف آن مسیری که ملت دارد، دارند می‌برند.
تکلیف امروز ما
تکلیف ما در امروز چیست؟ تکلیف ما این است که این رمز را محکم نگه داریم.
الآن به فکر اینکه یک نابسامانی هست در اداره و در کذا و در کذا، این نابسامانی از آن ناحیه است، آن ناحیه را تقویت بکنید. همه شکایات را امروز باید کنار گذاشت. همه چیزهایی که برای ما ناراحت کننده است و فرعی است کنار گذاشت، و این امر اصلی که الآن ما مبتلا به آن هستیم، یعنی می‌خواهند اصل نهضت را از بین ببرند.
این مرحله اول که عبارت از این است که این نهضتی که با آن ما پیروز شدیم باید مثل یک بچه‌ای روز به روز جلویش ببریم و تربیتش کنیم و بزرگش کنیم، این را می‌خواهند از دست ما بگیرند. اگر خدای نخواسته این معنا از دست ما گرفته شد، ما اساس را از دست دادیم. دیگر همه دیوارها فرو می‌ریزد. ما اگر چنانچه در این انقلاب با همان طوری که جلو آمدیم پیش نرویم با همان قدرتی که آمدیم پیش نرویم و پوسیدگی، کرم خوردگی در ما پیدا بشود، مثل یک خربزه‌ای که ظاهرش چه است، آب هم به آن می‌دهند، همه چیزها، ولی وقتی که می‌بینند، در باطن کرم زده است.
دوستان غافل و دشمنان عاقل
اینها می‌خواهند که ما را کرم زده کنند و به دنیا ارائه بکنند که اینها یک خربزه کرمو هستند، اینها به درد نمی‌خورند. به دنیا ارائه کنند که اینها رشد سیاسی ندارند. ایران یک مملکتی هست که هرج و مرج است. طبقه پایین به بالا اصلاً اعتنا ندارد. سرباز به آن درجه‌دار اعتنا ندارد. درجه‌دار هم به افسر اعتنا ندارد. یک همچو کشوری است که قوای انتظامی‌اش انسجامش را از دست داده. یک همچو کشوری است که اداراتش کار نمی‌کنند. کم کار می‌کنند. یک همچو مملکتی است که همه به جان هم افتادند. وقتی یک‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>