خارجیها هستند - اجنبیها هستند - بین مردم در تمام قشر مملکت افتادند به طریقهای مختلف، به راه‌های مختلف سمپاشی می‌کنند.
از توطئه‌های اجانب؛ نفی خدمات انقلاب
یکی از چیزهایی که اینها زیاد صحبتش را می‌کنند این است که «برای مردم هیچ فکری نشده است و هیچ کاری تا حالا انجام نگرفته است» در صورتی که برای مردم هم خیلی کار شده است، منتها ارائه نشده است. و این هم از خطاهایی است که تا حالا واقع شده است که کردید، زیاد هم کار کردید، لکن تبلیغات می‌کنند که هیچ کاری نمی‌کنند، تبلیغات زیاد می‌کنند. در رژیم سابق عمده کارشان تبلیغات بود. کار انجام نمی‌دادند، لکن هر دفعه که شما رادیو را گوش می‌دادید که «تمدن بزرگ، تمدن بزرگ»! حالا کار زیاد می‌کنند. خوب، شما الآن دارید می‌گویید که ما شهر را چقدر برایش خدمت کردیم.
دیروز هم یک دسته‌ای آمده بودند، باز راجع به جای دیگر، تقریباً بسیار می‌آیند اینجا.
گروه‌هایی که خدمت کردند و کار کردند، و در جهاد سازندگی زیاد کار انجام گرفته، و الآن خانه برای مستمندها زیاد درست شده است. لکن تبلیغات نمی‌شود، نشده است.
باید به ملت فهماند که مشغول خدمت است. دستگاه‌های دولتی مثل سابق نیست. حالا مشغول خدمت‌اند، البته همچو نیست که رضایتبخش باشد به تمام معنا. پاکسازی لازم دارد، بدون پاکسازی نمی‌شود؛ یعنی هم وزارتخانه‌ها، هم ادارات، همه جا پاکسازی می‌خواهد. باید از عناصری که آن عناصر برخلاف ملت بودند و مردم خودشان می‌شناسند آنها را، باید از این عناصر، پاک بشود. مملکت اگر بخواهید یک مملکتی باشد که مستقل و آزاد برای خودتان باشد، در عین حالی که پاکسازی لازم است، و آن طوری که باید نشده است و حالا بناست بشود. من تأکید راجع به این کار زیاد کردم، لکن عُرْضه تبلیغات نداشتند. عَرْضه نکردند کار خودشان را که «ما این کارها را کردیم».
لزوم تبلیغ خدمات انجام شده
باید عَرْضه کنید کارهاتان را به ملت، و بفهمانید به ملت. اینها افتادند دنبال این مطلب‌