سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره شمالی (توطئه‌های امریکا)
 •   سخنرانی
  زمان: 16 آذر 1358 / 17 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: تشریح توطئه‌های امریکا و عمالش علیه انقلاب اسلامی
  حضار: نماینده کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کره شمالی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  توطئه‌های مداوم امریکا علیه انقلاب اسلامی
  من از آقای رئیس جمهور و همینطور از ملت کره تشکر می‌کنم که در یک همچو موضع حساسی که کشور ما هست، آنها هم به حسب خُلق انسانیت طرفداری از ما را می‌کنند.
  ما در طول پنجاه و چند سال گرفتار امریکا و دولتهای بزرگ بودیم و آلت فعلشان هم رضا خان و محمدرضا پهلوی بودند که آن قدر به این ملت فشار آوردند و آن قدر قتل و غارت کردند که بالاخره ملت بجان آمد و با تمام قوا با نداشتن هیچ اسلحه در مقابل اسلحه‌های مدرن ایستادند و با قدرت ایمان پیش بردند. امریکا از آن قدم اول با وضع ما مخالف بود. تا توانست برای حفظ شاه فعالیت کرد. دست و پا کرد. برای من پیام فرستاد.
  اشخاص را فرستاد. و بعد از اینکه شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش می‌کرد که بختیار را حفظ کند. که آن هم یکی از انگلهای ملت ما و یکی از اشخاصی بود که برای امریکا کار می‌کرد. و تعقیب کردند که بختیار باقی باشد. بعد از اینکه بختیار رفت، اینها مشغول فعالیت شدند برای اینکه نهضت ما به ثمر نرسد و قدم به قدم دنبال کردند و آنهایی که دنبال آن بودند، از عمال امریکا بودند. از ریشه‌های فاسد رژیم سابق بودند.
  غائله‌ها بپا کردند که از اول رفراندم برای جمهوری اسلام نشود. و بعد که در این قدم شکست خوردند، قدم دوم پیش آمد. برای انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنی‌ها کردند فعالیتها کردند، عمال خبیث امریکا. و بعد که در آن قضیه هم شکست خوردند،
 • راجع به رفراندم قانون اساسی مشغول شدند به کارشکنی. صندوقها را شکستند. مردم را بازداشتند از رأی دادن. ولی مردم ایران بحمدالله در این قدم هم فاتح شدند. و رأی قریب صددرصد به این قانون اساسی دادند. در عین حال که بعد از اینکه مردم هم نمایندگانشان رفت و نمایندگان را تعیین کردند برای بررسی قانون اساسی، و همان نمایندگان مردم بودند که قانون اساسی را بررسی کردند و تصدیق کردند، و بعد هم به رفراندم گذاشته شد. و مردم قریب به اتفاق رأی دادند بر قانون اساسی. مع ذلک امریکا از پا ننشسته است و غائله‌ها بپا می‌کند.
  چماق علیه قانون
  و عجیب این است که اشخاصی که مدعی این هستند که روی اساس آزادی، روی اساس دمکراسی عمل می‌کنند، و هیچ دمکراسی بالاتر از این عملی که ما انجام دادیم که دو مرتبه به آرای عمومی قرار داده شده است نیست، مع ذلک حالا متوسل به چماق شده‌اند. و با چماق می‌خواهند قانون اساسی را نقض کنند و قانون اساسی را تغییر بدهند.
  غافل از اینکه ملت همان ملت‌اند و مردم همان مردم‌اند و ایمان مردم همان ایمان مردم است. اگر صد دفعه این قانون اساسی را بخواهند اصلاح بکنند، نمایندگان ملت باز نمایندگانی هستند که علاقه به اسلام دارند. علاقه به کشور خودشان دارند. و همینطوری که این قانون را اینها تصویب کردند آنها تصویب می‌کنند. و اگر صد دفعه به رفراندم بگذارند، مردم همان مردم هستند. مسلمانها همان مسلمانها هستند. علاقه مردم به کشور، و اسلام همان علاقه است. و باز همان را رأی خواهند داد. و اینها بیخود دست و پا می‌کنند و شلوغکاری می‌کنند. و این آشوبی که الآن در آذربایجان بپا کردند این هم با دست عمال امریکا دارد انجام می‌گیرد. و مردم شریف آذربایجان بدانند که عمال امریکا هستند که الآن دست در کار هستند و وادار می‌کنند مردم را به این آشوبها و به اینکه یک وقت منجر به برادرکشی بشود. آشوبی هم که در قم انجام شد باز به دست همانها بود. و آنها بودند که می‌خواستند نگذارند قانون اساسی تصویب بشود. و حالا هم با قانون‌
 • اساسی مخالفند. مخالفت (1) با قانون اساسی مخالفت (2) با اسلام هست. و شما بیدار باشید.
  اسلام در برابر کفر
  برادران آذربایجانی بیدار باشند که امروز که ما مواجه هستیم با یک همچو قدرتی و اسلام مواجه با کفر است و اسلام در خطر است، اینهایی که آشوب دارند بپا می‌کنند، در هر جای از مملکت که آشوب بپا بکنند، اینها اشخاصی هستند که مخالف با اسلام هستند و می‌خواهند اسلام متحقق نشود. جمهوری اسلام متحقق نشود. و باید درست متوجه باشند. البته اگر قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن پیدا بشود - با اینکه نشده است، لکن اگر هم باشد - بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی بشود. اگر نقصی داشته باشد، باز نمایندگان مردم این کار را بکنند. چماق کشی نمی‌تواند کاری انجام بدهد. اشخاصی که چماقدارند می‌کشند و آشوب در آذربایجان بپا کرده‌اند، بعضی از آنها پرونده‌هایشان موجود است که روابط با امریکا دارند. مردم بازی نخورند از اینها.
  در آرزوی تشکیل دادگاه بین المللی علیه امریکا
  خداوند ان شاء الله ملت ما را نجات بدهد از شرّ امریکا. و من امیدوارم که اگر صدای ما به مردم عالم برسد، ملتها همه با ما موافق‌اند. اگر ملت امریکا هم بفهمند که ما چه می‌گوییم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال، در عرض این تقریباً پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق می‌شوند. و ما امیدواریم که در همین نزدیکی که پرونده‌های اینها تمام شد، و پرونده‌های رؤسای جمهوری امریکا درست تشکیل شد، ما دولت امریکا را با یک مجلسی از همه اشخاص حقوقدان مملکتها، از همه فرستاده‌های دولتها دعوت کنیم اینجا و بررسی کنند راجع به‌

 • ظلمهایی که امریکا به این مملکت کرده است و ظلمهایی که به وسیله امریکا به این مملکت شده است بررسی کنند تا معلوم بشود که امریکا چکاره است در دنیا، و چه می‌کند با ضعفا، چه می‌کند با مردم. و ما امیدواریم که در آن قدم هم پیروز بشویم، و ما امریکا را محکوم کنیم. و این مجالسی (1) که اینها درست کردند و ما را محکوم کردند، آن از اول معلوم بود که ما محکوم هستیم. برای اینکه مجلسی است به فرمایش خود کارتر تحقق پیدا می‌کند و آنها تخلف از قول ابرقدرتها نمی‌کنند. بنابراین، آن مجالس پیش ما ابداً ارزش ندارد. و هرچه محکوم کنند ما را، غلط می‌کنند. محکوم کردند، غلط کردند، اشتباه کردند.
  لانه جاسوسی و جاسوسهای امریکا در ایران
  و اینهایی که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزای سفارتخانه نمی‌دانیم. و آن مرکز را هم سفارتخانه نمی‌دانیم. بله، اگر سفارتخانه بود و اینها هم اجزای سفارتخانه بودند، یک مطلبی بود که ممکن بود حق با آنها باشد. اما ما اینجا را نه سفارتخانه می‌دانیم، اینجا مرکز جاسوسی است. و نه آن افرادی که در آنجا هستند از سفرا یا از اجزای سفارتخانه می‌دانیم یا دیپلمات می‌دانیم. هیچ این حرفها نیست. اینها همه جاسوس هستند. و مجرم هستند. و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگی به حالشان بشود. و ما ان شاء الله این مجلس را تهیه می‌کنیم برای رسیدگی به تمام این اوضاع. و از همه ملتها دعوت می‌کنیم که نمایندگان خودشان را در این مجلس بزرگ بفرستند. و ما امریکا را به آن برسیم که باید چه بکنیم با آن. و من باز از همه ملتهایی که با این ملت ضعیف، با این ملت مظلوم موافقت کردند، پشتیبانی کردند، تشکر می‌کنم. و از خدای تبارک و تعالی‌، توفیق همه انسانها را، همه مستضعفین را می‌خواهم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>