کردستان به همان انقلاب و اینطور چیزها باشد. و بحمدالله آنجا تصفیه شد و تصفیه می‌شود. همینهایی هستند که تفنگهایی که دارند و چیزهایی که دارند، مارکهایی که دارد معلوم است از اسرائیل هست، از شوروی هم هست، از طرفین قضیه. اینها اسلام را می‌بینند که مقابلشان می‌ایستد، آن بزرگترها، اینها که بچه‌اند، آن بزرگترهایی که اینها را هدایت می‌کنند، و اینها را وادار می‌کنند به امور. اینها دیدند که اسلام چنانچه باشد، روحانی و دانشگاهی اگر با هم باشند، این دو مغز متفکر با هم جوش بخورند، قهراً سایر مردم هم با اینها جوش می‌خورند، نمی‌توانند دوباره برگردند به اینجا و کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند.
اینها می‌دانند حالا که هیچ کودتایی در ایران نمی‌تواند درست باشد، کسی هم فکرش نمی‌تواند باشد، از خارج هم هیچ کسی نمی‌تواند در اینجا بیاید و دوام بیاورد. اینها از افغانستان هم یک درسی گرفته‌اند که همه سلاحهای مدرن را آوردند و همه هلیکوپترها و طیاره‌ها، و حتی نظامیهای تدریب شده (1) را آوردند افغانستان، لکن نتوانستند ملت افغانستان را خاضع کنند، و هر روز روبه شکستند. افغانستانی که دولتش با آنها موافق است، و آن اشخاصی که تبع دولتش هستند با آنها موافق هستند. ایرانی که دولت و ملت دیگر نیست و همه با همند، همه دستشان توی دست هم است، اینها نمی‌توانند در اینجا بیایند و یک - مثلاً - کاری انجام بدهند. علاوه خدای تبارک و تعالی با ماست. ما برای خدا می‌خواهیم این اجانب را از کشورمان بیرون کنیم، و اینهایی که خلاف اسلامند عذرشان را بخواهیم، یا هدایتشان کنیم. وقتی ما برای خدا می‌خواهیم این انجام بگیرد، خدای تبارک و تعالی با ما همراهی می‌کند، لکن به این شرط که ما همان طوری که اول انقلاب و در جوشش انقلاب همه مقصدها را کنار گذاشته بودیم و یک مقصد داشتیم و آن جمهوری اسلامی و اسلام، و هیچ یک از ما دنبال این نبودیم که شب شاممان چی است، یا در اداره منصبمان چی است، همان‌طور پیش برویم. شما خیال نکنید که دیگر