حالا گذشت و تمام شد و حالا برویم سراغ زندگی‌مان، نخیر.
القائات دشمن در دلسرد نمودن مردم از نظام اسلامی
اگر بخواهید یک زندگی با شرافت داشته باشید، با عزت داشته باشید، باید از این چیزهایی که القا می‌کنند به شماها، یعنی به ملت، القا می‌کنند به اینها، که جمهوری اسلامی هم آمد و کاری انجام نداد، این برای این است که دلسرد کند شما را از جمهوری اسلامی، نقشه است که شما کنار بروید، جمهوری اسلامی را بکوبند و تمام کنند. در صورتی که در این یک سالی که جمهوری اسلامی بوده است، با همه کارشکنیهایی که از همه جا شده است، به قدر طول سلطنت این دو مرد خائن (1) خدمت شده است به این مردم. دهاتی که هیچ نداشتند در طول سلطنت غاصب این دو تا خیانتکار، همه را از همه چیز محروم کرده بودند، الآن در بسیاری از جاها خدمت مشغول شده است و مردم، خود ملت و دستگاه‌های دولتی و ملی با هم دست به هم گذاشته‌اند و آباد کرده‌اند آنجاها را.
ملت ما نباید گوشش به حرف این اشخاصی باشد که برخلاف اسلام شعار می‌نویسند، نباید حرفهای آنها را گوش کند که کاری انجام نگرفته. اگر هیچ کاری انجام نگرفته بود الّا اینکه من و شما حالا آزاد می‌توانیم اینجا بنشینیم صحبت کنیم، از آزادی بهتر یک چیزی ما داریم در دنیا؟ اگر هیچ کاری انجام نگرفته بود الّا اینکه دست اجانب از مملکت ما قطع شد، ولو حالا ریشه‌هایش یک قدری هست، اگر هیچ نشده بود، اینها را نباید ما چیز حساب کنیم؟ ما نباید رفتن محمدرضا را که با آن همه قدرت بود یک چیزی حساب کنیم؟ جمهوری اسلامی آمد و هیچ کاری نکرد! پس این چیست؟ حالا باز محمدرضا توی مملکت ماست و سلطنت می‌کند، و ساواک هم مشغول به نانجیبی‌های خودش است؟ اینها جوانها را می‌خواهند گول بزنند، و جوانهای ما الحمدللَّه بیدار شده‌اند و گول نمی‌خورند به این زودی. اینهایی که شما را می‌خواهند سرد کنند، و اینکه کاری انجام نشده است و چیزی نشده است، شما می‌خواهید چه کاری انجام بشود؟ در ظرف یک‌