سخنرانی
زمان: 15 دی 1358 / 16 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: کارشکنی مستکبرین در تحقق مکتبهای الهی - توحیدی
حضار: نمایندگان ارامنه ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
کارشکنی مستکبران در تحقق مکاتب توحیدی
مکتبهای الهی - توحیدی از اولی که در بین بشر بوده است مع الأسف به واسطه کارشکنیهایی که از مستکبرین شده است، آنطور که باید پیاده نشده است. و خصوص مذهب حضرت عیسی - سلام الله علیه - که به دست یک طایفه‌هایی افتاده است. یک تحریفهایی شده است، و یک چیزهایی که سزاوار حضرت مسیح نیست ذکر شده است.
و بدتر از او سلاطینی که خودشان را به مذهب مسیح بسته‌اند و مسیحی نبوده‌اند، مانع شدند از اینکه تعلیمات حضرت مسیح تحقق پیدا بکند. اگر تعلیمات انبیا؛ حضرت مسیح در مسیحییّن، حضرت موسی در کلیمییّن، حضرت رسول اکرم در مسلمین، آن طوری که آنها می‌خواستند تحقق پیدا می‌کرد، این گرفتاریهایی که الآن برای همه بشر در همه جا هست پیش نمی‌آمد. الآن شما می‌بینید که دولتهای بزرگ با اسم مسیحیت، با اسم انتساب به مکتب حضرت مسیح - سلام الله علیه - چه جنایتها در عالم می‌کنند. چنانچه سران ممالک اسلامی هم با اینکه ما مسلمان هستیم و با اسم اسلام بلکه چه جنایاتی که نمی‌کنند. شما دیدید که محمدرضا در اینجا اظهار اسلامیت می‌کرد و قرآن طبع می‌کرد و اظهار تعهد به اسلام می‌کرد، مع ذلک با اسلام آن‌طور کرد که همه دیدید. و امثال کارتر هم، نظیر او در مسیحیت می‌رود دعا می‌خواند. در کلیسا می‌رود وادار می‌کند که دعا بخوانند. لکن بر خلاف تعلیمات حضرت مسیح، آنهمه ظلم، آنهمه جنایت در دنیا می‌کند. مذهبها از اول گرفتار این طاغوتها بودند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>