کنند؟.
امروز اعتصاب حرام است
امروز اعتصاب حرام است شرعاً. اینهایی که اعتصاب می‌کنند خائن به اسلامند.
دست بردارند از این الواطیها. دست بردارند از این بساط. بازی نخورند اینقدر از این مردمی که می‌خواهند استفاده از شما ببرند. یک نفر آدم از شما استفاده می‌خواهد ببرد.
از این اشخاص جوان که پاکدل هستند، اشخاص شیادی هستند که می‌خواهند استفاده از شما ببرند، با اینکه اعتصاب کنید، با اینکه هیاهو کنید. با اینکه جلو چه بکنید. اینها می‌خواهند استفاده ببرند از شما. اینها می‌خواهند که از شما استفاده کنند. شما هم غافل از مسائل هستید. اعتصاب می‌کنید. دعوا می‌کنید. جاروجنجال بپا می‌کنید. نطق می‌کنید.
فحش می‌دهید. یک مملکت بی‌ثبات معرفی می‌کنید. مملکت بی‌ثبات قَیم لازم دارد.
قَیمش یا باید آن طرفیها باشند، یا باید آن طرفیها باشند، و شما را بزنند بیرون کنند از اینجا. نمی‌فهمند اینها را. این چه مصیبتی است که در این مملکت پیش آمده. این چه برنامه‌ای است که برای شما ریختند از طرفین. از همه طرف برنامه ریختند. هی شلوغ می‌کنند. هرجا یک اعتصاب. هرجا یک جنبش. هر جا یک فساد. هر روز یک اجتماعات، نطق و که و چه. فحاشی به این و آن. بدگویی به علما. بدگویی به کسان دیگر.
این چه معنایی است که ما گرفتارش هستیم در این مملکت. چرا باید اوضاع یک مملکت اینطور باشد؟ چرا باید خود اهل مملکت به جان هم افتاده باشند حالا؟
تحذیر از اعمال خلاف شرع و قانون
امروزی که همه باید با هم باشید، همه باید دست به دست هم بدهید، همه باید با اجتماع، همه باید با تعهد به احکام اسلام باشید، برخلاف موازین اسلام فحاشی می‌کنید.
برخلاف موازین اسلام مال مردم را مصادره می‌کنید. برخلاف موازین اسلام می‌ریزید توی صحراها کشت مردم را چه می‌کنید. باغات را می‌برید. همه‌اش خلاف موازین اسلام هست. شما را وادار می‌کنند. جوانها را وادار می‌کنند به این امر؛ یک دستی پشت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>