بکند. آن وقت بعد از اینکه اصل تحقق پیدا کرد برویم سراغ فروعش. همان طوری که در اسلام هم از اول که اسلام را آوردند یا انبیای دیگر، ادیان خودشان را آوردند، اول دنبال این بودند که مشرکها را متوجه بکنند به اصول. اصول را اول پیشنهاد می‌کردند، بعد که اصول را پا برجا می‌کردند می‌رفتند سراغ فروعش می‌رفتند، سراغ آن چیزهایی که شاخه‌های او هست. الآن هم ما مبتلای به این مسئله هستیم که راجع به اصل دارند کارشکنی می‌کنند. همین توطئه دیروز قم - که دنباله هم دارد - به نظر می‌رسد برای این است که این قضیه [در] اصل پیش نرود. و بعد هم منتظر این هستیم که توطئه‌های زیادتر در قضیه شورای ملی، مجلس شورای ملی باشد. اینکه من عرض می‌کنم، نه اینکه می‌گویم نباید حالا فرهنگ را هیچ دست به آن زد. الآن هم باید جدیت کرد و مشغول هم هستند. مشغول طرح ریزی و مشغول این مسائل هستند. نه اینکه خیال کنید نیستند.
لکن خوب، این مجال می‌خواهد ...
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>