سخنرانی
زمان: 16 دی 1358 / 17 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: عمل به وظایف - تبلیغات علیه انقلاب ایران
حضار: فرماندهان ارشد ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئولیت خطیر متصدیان در نظام اسلامی
شما امروز از قوای انتظامی جمهوری اسلامی هستید، با دیروزتان فرق دارد. دیروز خواه ناخواه از رژیم طاغوت بودید و حالا از رژیم اسلام هستید، و بین این دو تا همان طوری که به حسب واقع فرق دارد: یکی رژیم شیطان است، یکی رژیم الله. باید آنهایی هم که منتسب به این دستگاه هستند با آنهایی که پیشتر بود فرق کند. فرق این است که امروز باید همه گروه‌هایی که مربوطند به جمهوری اسلامی، چه دولت و دستگاه‌های اداری و چه ارتش و ژاندارمری و شهربانی و پاسدارها، و اینها که قوای انتظامی هستند که اینها اشخاصی هستند، گروه‌هایی هستند که بِالاصاله مربوط به جمهوری اسلامی هستند.
اینها باید اعمالشان هم، افعالشان هم، عقایدشان هم و اخلاقشان هم مناسب باشد با جمهوری اسلامی. آن اخلاقی که سابقاً مثلاً بعضیها داشتند که مناسب بود با طاغوت، اگر خدای نخواسته از او در نفوس، آثاری هست، این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده بشود. یعنی الآن شما آقایان مسئولیت زیاد دارید و عملتان هم یک عمل شریف است.
عمل شریفی است که اسکلت جمهوری اسلامی بسته به وجود شماهاست. مسئولیتتان زیاد است. برای اینکه اگر سابق یک کاری از شما خدای نخواسته انجام می‌گرفت می‌گفتند در رژیم طاغوتی است، باید اینجوری باشد. ما اگر حالا خدای نخواسته یک مسئله‌ای که برخلاف رویّه اسلام است انجام بگیرد گفته می‌شود که ارتش اسلامی هم همین است. و شما می‌دانید که قلمها و زبانهای خائنی هستند و با آن چشمهای خیانتکار
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>