بالاها و خصوصاً شهرستانها اینها خیلی نمی‌توانند بفهمند این معانی را. باید گفته بشود و هر کدامتان یک روز در هر چند وقت یک دفعه بیایید و ریز اعمال خودتان را بدهید که ما این کارها را کردیم.
جلوگیری از فعالیت اشخاص متخلّف در وزارتخانه‌ها
و مهم در نظر من این اختلافاتی است که مشاهده می‌شود و ریشه خیلی زیادی هم ندارد، الّا ریشه‌های نفسانی. باید یک قدری این مسائل را خودتان حل کنید. در هر وزارتخانه‌ای اگر مثلاً اشخاصی باشند که می‌خواهند یک کارهای [خلافی‌] بکنند، نگذارند کارها انجام بگیرد، با ملایمت، با تدبیر آنها را به وظایفشان آشنا بکنید. و اگر یک وقت دیدید که کسی است که نه، نخواهد گذاشت، خوب، تصفیه بکنید. واگر کسانی که تصفیه شده‌اند اشتباه بوده است، آنها را برگردانند باز به محل خودشان تا خدمت بکنند. و من امیدوارم که ان شاء الله همه نقایص رفع بشود. و ان شاء الله این جنگ هم بزودی تمام بشود. و آن طوری که امروز صبح هم حتی گفته شد، پیشرفت زیاد بوده است. و من امیدوارم که دنبال بشود این وضع و آرام بشود مملکت. گرچه اینها نمی‌گذارند به این زودی‌ها ما آرام بگیریم. ممکن است یک جای دیگر یک فسادی بکنند. لکن شما و ما باید مصمّم باشیم. ملت ما باید مصمّم باشد به اینکه آن چیزی را که به دست آورده از دست ندهد. ما الآن آن چیزی که به دست آوردیم، ارزشش بیشتر [از] آن مقداری است که ما از دست دادیم. با اینکه جوانهایی که ما از دست دادیم، ارزششان خیلی زیاد است، لکن برای ملتی که می‌خواهد مستقل و آزاد باشد، این‌طور ضایعات هست. و چون ملت ما همه با هم هستند، دولت را علی‌ حدّه از خودشان نمی‌دانند، و کشور را کشور خودشان می‌دانند، و دولت را دولت خودشان می‌دانند. از این جهت، کم می‌شود که بتواند آنهایی که بخواهند آسیب بزنند، آسیب بزنند، اگر ملت را آشنا کنید، باز نگذارید که آشنا نباشند به کارهایی که کردید، آشنا کنید به مسائل. برایشان مطالب را بگویید، بروید توی خود مردم، با آنها مسائل را در میان بگذارید که آن کسانی که مثلاً