می‌بینید بچه، بزرگ، پیرزن، می‌آورند چیزهایی که دارند، تمام آن چیزی که دارند می‌آورند می‌گویند اینها را برای جنگزده‌ها. اینها برای ارتش، اینها برای چه. اینها یک چیزهای نمونه‌ای است که آنهایی که چشم و دلشان باز است - نه آنهایی که کوردل هستند - این را باید ببینند. می‌گویند جمهوری اسلامی عین سابق [است‌]. حالا شما یک همچو چیزی در تمام طول تاریخ، الآن هم در تمام دنیا یک همچو چیزی را که مردم با روی گشاده، خودشان برای لشکرشان، برای ملتشان، برای دولتشان همه‌شان دست به هم بدهند، عمل بکنند. جمهوری اسلامی بهتر از این چی؟
مقایسه تحولات بعد از انقلاب با زمان شاه
خوب، البته مشکلات هست، همه جا مشکلات هست. باید ملاحظه بکنند که مشکلات مثلاً کسانی که در دولتهایی که در سابق انقلاب کرده‌اند - آن مشکلات در ایران هست؟ آن‌طور مشکلاتی که بعد از [شصت سال‌] الآن هم یک کسی که نوشته بود از شوروی، یک کسی به من گفت - او پسرش آنجا بوده است - الآن هم صفهایی طولانی آنجا هست، الآن هم کمبود در آنجا هست. الآن هم شوروی احتیاج به امریکا دارد در اینکه مثلاً ارزاقش را به او بدهد، با آن بساطی که دارند. خوب، یک همچو انقلابی که در ایران شده است، حالا هم یک دو سال تقریباً یک خرده کمتر یا بیشتر از آن گذشته است.
آیا جای دیگری همچنین چیزی هست تا شما بگویید که اینجا با سابق مثل هم [اند]؟ آیا این قدر خدمتی که در این دو سال با همه گرفتاریهایی که هست شده است و همه جا مشغول به تعمیر، مشغول به بازسازی، مشغول به خدمت هستند، و همه ملت کمک می‌کنند. آیا جای دیگر همچو چیزی سراغ دارند تا بیایند بگویند که اینجا با زمان شاه [یکی است‌]؟ خوب، باید یعنی این قدر انسان بی‌انصاف باشد که بگوید که حالا با زمان شاه فرق نکرده است. حالا آزادی‌اش را ملاحظه می‌کنی. خوب، هر که هر نامربوطی می‌خواهد می‌گوید. آزاد هم هست، دارد می‌گوید. هر که هر نامربوطی هم می‌خواهد تو خیابانها فریاد می‌زد و می‌گوید این آزادی غلط الآن هستش. ولیکن‌