پیام رادیو - تلویزیونی
زمان: 15 مرداد 1359 / 24 رمضان 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشریح گرفتاریهای مسلمین - مبارزه با اشغالگران قدس
مناسبت: روز جهانی قدس
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت بیداری و قیام ملتها در قبال جنایات قدرتها
روز قدس را باید مسلمانها زنده نگه دارند. من کراراً راجع به طمعهای اسرائیل تنبّه داده‌ام که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به آن زمینهایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از امریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است و لهذا، می‌بینید که انکار می‌کنند و اسرائیل هیچ اعتنا نمی‌کند.
تنبّه می‌دهند، اسرائیل آنها را محکوم می‌کند. این برای آن است که مسئله، مسئله جدّی نیست. اینطور نیست که امریکا جدّاً مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد و مع ذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند. اینها همه یک مانورهایی است که می‌دهند. یا مثلاً، مجالس حقوق بشر و مجالس دیگری که از همین ابواب هست در آنجا، در آن ممالک هست، اینها همه دستشان توی هم است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در آنجاها هستند، و مع الأسف، مسلمین متنبّه نمی‌شوند.
ملتها باید خودشان راجع به این مسائل قیام کنند. برای اینکه دولتها هم غالباً - الّا کمی اگر باشد - آنها هم دستشان با همان ابر قدرتها توی هم است و لهذا، می‌بینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع می‌شود، مسلمانها - یعنی، دولتهای اسلامی - هیچ از خودشان یک گرایشی نشان نمی‌دهند. گاهی هم اگر یکی‌شان یک چیزی بگوید، یک حرفی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>