و شما حق خودتان را بیان نمی‌کنید. اینها باطل خودشان را دارند منتشر می‌کنند، همانطوری که می‌گویید، جوری می‌کنند که دیگر پاسدار نخواهد آنجا بماند و بگوید که خوب، ما را اینها دارند اینجا کتک می‌زنند، مردم هم از آن طرف می‌گویند که ما شکنجه‌گر هستیم. یک همچو مواجهه‌ای الآن هست بین اشخاصی که می‌خواهند اصل این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی را در بین همه جامعه‌ها از بین ببرند و مشوّه کنند و بدنام کنند. وقتی انسان با اینها مواجه شد، خوب، باید خیلی با استادی عمل بکند که اینهاخیلی دستشان یک مسئله نیاید. البته کار، کار بسیار مشکلی است و ان شاء الله، اجر دارید در این کار. و من امیدوارم که خداوند به شما قدرت بدهد که در مقابل این ناملایماتی که هست شما پایدار باشید، لکن باز هم تکرار می‌کنم، من به هر یک از این آقایانی که آمدند و مطالبی که عمل کردند و به من گفتند، گفتم این فایده ندارد، باید بروید عرضه کنید به مردم، بگویید بیایند بگویند، بگویید مسائل این است، بیایند خلافش را بگویند و بیایند مردم ببینند. اشخاص بیایند ببینند، از مقامات اشخاص را بفرستند بیایند ببینند این جاها را. اشخاصی که از خارج می‌آیند بیایند ببینند این زندانها را، بیایند ملاحظه کنند مسئله چه جوری است و از آن طرف ببینند اینها چه دارند می‌گویند. امیدوارم که ان شاء الله، این امور بتدریج درست بشود و دلهای خودتان را قوی کنید که شما پیروز هستید ان شاء الله.