در سابق بود خیلی فرق دارید. شما بدانید که اگر در زمان سابق ارتش می‌خواست با یک گروهی یا با یک دولتی مقابله کند، نه خود ارتش با اختیار و اشتیاق می‌رفت به میدان جنگ و نه قشرهای ملت از او پشتیبانی می‌کرد. این برکت اسلام است. این برکت قرآن کریم است که در بین ما هست. اسلام است که همه قشرها را به هم پیوند می‌دهد و یک همچو بسیج عمومی درست می‌کند.
تضعیف قوای مسلّح، ضدیّت با اسلام
آنهایی که می‌خواهند نگذارند شماها در جبهه‌ها که هستید آرام باشید. و آنهایی که می‌خواهند از شماها به ملت، طور دیگری غیر آنچه واقعیت است عرضه کنند، آنها دانسته یا ندانسته دشمن این انقلاب‌اند، کار می‌کنند برای ابر قدرتها. کارمندِ برای ابرقدرتها یک وقت از روی علم و اختیار است، این جنایت بزرگی است. یک وقت از روی جهالت و نادانی است، این هم جنایت است نظیر آن جنایت. منتها بی‌علم و این هم جنایت بزرگی است. امروز اگر یک کلمه برای شکست این قدرتهای نظامی و انتظامی و پاسداران و عشایر گفته بشود، مستقیماً این کلمه به ضد اسلام است. و اگر یک کلمه بر ضد ارگانهای فعّالی که در این کشور مشغول خدمت هستند گفته بشود آن هم خلاف اسلام است. مسلّم این است که در اوقاتی که اسلام در خطر است، در اوقاتی که کشور اسلامی در خطر است، دندان روی جگر خودش بگذارد و لگد روی نفسانیت خودش بگذارد و نگذارد این کشور شکست بخورد و این ارتش خدای نخواسته تلاشی پیدا کند.
گمان نکنند اشخاصی که برای مصالح خودشان قدم برمی‌دارند یا قلم می‌زنند یا گفتار می‌کنند، اینها با اسلام آشنا هستند؛ اینها دشمنان اسلام هستند، منتها بعضی مِنْ حَیثُ لایَشْعُر (1) و بعضی با شعور. لکن ملت ما، این ملت میلیونی که در همه اقشار ملت هست و در همه نواحی این کشور هست و قوای نظامی و انتظامی ما که در جبهه‌ها یا پشت جبهه‌ها هستند، اینها باید مطمئن باشند که اینها همه برای اسلام الآن دارند کار می‌کنند، و هرگز